Maudy innerlijke stem

een Spirituele site voor Meditatie, Inspiratie en Intuïtieve ontwikkeling

Adviezen voor het bewandelen van de Spirituele weg

VOORWOORD: Leef en Geef vanuit je HART Onderstaande adviezen zijn de afgelopen 21 jaar in praktijk gebracht en doorgegeven. Nu in het ASCENTIE proces is een openstaan voor dit proces het belangrijkst.De “innerlijke stem” helings meditatie de “hart chacra” meditatie en de “licht cirkel” visualisatie, hier op deze site, kunnen je hierbij helpen.

Voor mij is er iets van binnen geraakt vanaf het begin, door het volgende:
Theosofie is de kennis van de evolutie van al wat leeft en bewustzijn heeft. Deze kennis is als een oceaan die zich uitstrekt van kust tot kust; onpeilbaar op zijn diepste gedeelten, biedt hij aan de grootste denkers een breed terrein van studie, terwijl hij aan zijn kusten toch ondiep genoeg is om het begripsvermogen van een kind niet te boven te gaan.   William Q. Judge
 

Zelf heb ik sinds augustus 2006 een innerlijke verandering binnen mijzelf geconstateerd.Mijn weg van uitdragen was altijd “achter de schermen”, onzichtbaar.Maar er kwam een verandering ……..en mijn “innerlijke stem” zei mij mijn werkterrein meer naar buiten te brengen, te vergroten maar ook om aan de Kosmos terug te geven wat mij de afgelopen 21 jaar is aangereikt om door te geven, Ik zag wat er ging komen en gaf hier gehoor aan. Voor het eerst sinds tientallen jaren bezig te zijn geweest met  spiritueel werk, om ook anderen te begeleiden met hun Zelfrealisatie, kwam via mijn “innerlijke stem”de boodschap het project Childsponsoring op te zetten, één op één sponsors te vinden voor kinderen van een weeshuis op Bali. Dat is in deze tientallen jaren het enige wat ik zichtbaar in de buitenwereld tot stand heb gebracht………een idee vanuit de geest………in de aardse vorm neerzetten.Vandaar het opzetten van de website Maudy goede doel en deze Spirituele site “innerlijke stem”.

Deze verandering is ook zo passend bij het lopen van Pluto nu naar de Steenbok.Een inluiding van een heel andere en nieuwe periode in het leven.Ben zelf een Steenbok. Advies met het aangaan van welke therapie dan ook is:……haal het hoogste uit jeZelf, zodat je een goede afstemming krijgt op je Hoger Zelf……….maar accepteer ook de dingen en zaken welke je niet kunt veranderen in je leven. Stel je open en leef je leven, zo minimaliseer je frustratie. Laat je niet ontmoedigen als “oude patronen” steeds weer de kop op steken. Ga gestaag je weg, wees realistisch, zoals ik meerdere malen op deze site aangeef:  omarm je Schaduw en maak er vrienden mee, laat de balans niet doorslaan naar : forceren……….

Ongeduld is een blokkade op je weg.Het is beter een intentie te hebben van: Ik geef me over en Vertrouw……..en laat alles in je leven zich ontwikkelen. Stel je elke dag weer vol Vertrouwen af op Heelheid voor Allen en stem je handelingen hier op af………… focus jeZelf op “Het All-om Goede”.

Mocht onderstaande jou te “zweverig” overkomen…….ik kan je garanderen dat als deze handreiking positief, constructief en met bezieling wordt toegepast…….je het uiterste aan positiviteit uit jeZelf kunt halen. Er steekt geen gevaar in spiritualiteit…….het is maar wat je ermee doet. Hoge hakken kunnen ook een gevaar opleveren………… als je er niet op kunt lopen.

Persoonlijke groei De eerste stappen in Spirituele ontwikkeling zijn belangrijk om te weten waar je zou kunnen beginnen, als je belangstelling hebt voor deze site. Vaak krijg ik de vraag van mensen die om hulp komen: Hoe doe ik dat dan, Spirituele ontwikkeling? Mijn antwoord is dan dat ieder mens een Gods Vonk in zich draagt en een Spiritueel wezen is maar dat ieder mens zich daar ook ooit in een leven van bewust moet worden om tot verder Bewustzijn te komen.Een geweten opbouwen, verantwoordelijkheid nemen, onderscheidingsvermogen ontwikkelen en Jezelf kennen.

Accepteer alles wat je in jezelf tegenkomt.Geef je over en Vertrouw. Op momenten dat je zonder gedachten, de eenheid, rust en heelheid ervaart, weet je dat dat de staat van verlichting is.Dualiteit lost op. Eerst zijn het momenten en in de toekomst wordt dit een staat van zijn.Voor een ieder binnen handbereik.

Wat hiervoor nodig is, is door Illusies heen “zien”. Vooral je schaduw introjecteren in plaats van op de ander projecteren.(zie verder onder: algemeen).
Er zijn vele vertalingen van de Spirituele weg.Dit is mijn “vertaling”. Hierin speelt het: praktiseer wat je predikt een grote rol. Mijn Spirituele taak in dit leven is met Liefde, mensen begeleiden op hun Spirituele weg, om hun geconditioneerdheid vanuit het verleden om te vormen naar een Licht wijze van Leven. Het is de bedoeling Liefde in JeZelf te vinden en deze door te geven.

Ken JeZelf en vind Liefde in JeZelf.Zodat je een Licht kunt zijn voor een ander…….als de ander dat herkent. Het loslaten van karma kun je door te leven in licht.Een mooie affirmatie om karma los te laten is: Ik leef in licht en Liefde. Ik ben Liefde, Licht en Kracht. Ook Macht,toegepast vanuit de energie van Liefde, werkt helend.De macht om jezelf te begrijpen, de macht om de mensen en de omstandigheden te begrijpen.Zelfvertrouwen ontwikkelen is positieve macht. Je leven als succesvol zien, ongeacht de omstandigheden is positieve macht.Jezelf begeleiden en dit ten positieve vanuit macht ten gunste van en aan anderen overbrengen is positieve macht.

Je innerlijke kracht gebruiken voor je eigen ontwikkeling en voor de ander, is een win win situatie en een positieve uiting van macht. Mooie alomvattende creatieve hartchacra technieken, macht,………. zo wil ik mijn wijze van met macht omgaan uitdrukken. Het onderstaande moet bij je passen en is een keus.

Hierin neemt meditatie een belangrijke plaats in.Door meditatie kom je tot rust.Begin met elke dag 5 minuten te mediteren.Je kunt hiervoor de aangeboden meditatie onderdelen op deze site beoefenen.

Ook realiteitszin is op deze Spirituele weg heel belangrijk.Denk niet dat je binnen 1 jaar voor elkaar hebt, waar een ander een heel leven voor nodig heeft.Alles gaat gestaag, zodat je opgedane kennis in de praktijk goed inzichtelijk kunt toepassen……….Zie de werkelijkheid en zie niet alleen wat jij wilt zien.Hiermee bedoel ik: zie door illusies heen.Wat ook belangrijk is, is dat je je ervan bewust moet zijn dat wat je leert, inzichtelijk de kans moet krijgen te groeien.Dus, het is niet zozeer dat “je er nog niet aan toe bent”, als je bepaalde zaken niet begrijpt maar dat je open zou moeten luisteren, zonder waardeoordeel en het de kans moet geven om “inzichtelijk te begrijpen”.

Dus de uitspraak: “Er niet aan toe zijn”, veranderen in:”Er naar toe groeien“.

Ook is het niet de bedoeling al het uitgelegde al te letterlijk op te pakken, het gaat erom denken en voelen samen te brengen en niet om alles “mentaal” op te pakken, dan schiet je je doel voorbij: …..inzichten opdoen en dicht bij JeZelf komen.

Bij het begeleiden van een persoon stem ik mij af op de Ziel van de persoon.De horoscoop welke je kunt laten maken is het referentiekader voor de weg van de persoon en het doel van de Ziel.Je hebt een mate van empathie nodig in dit werk maar je werkt met je eigen Ziel en met de Ziel van de ander, ik werk niet vanuit de emoties maar kan de emoties en gevoelens wel “zien“.Het Ziels contact is in deze samenwerking heel belangrijk en de mate waarin de persoon de overgedragen kennis begrijpt, geeft zijn/haar ontwikkeling aan, zoals bovenstaand uitgelegd, soms groeit een persoon naar begrip toe.

Zie het woord:” ontwikkeling” ook niet als een waarde oordeel maar als begrip hebben voor Jezelf.

Als eerste moet je de moed hebben om naar Jezelf te willen kijken, in plaats van anderen de schuld te geven van hoe het met jou in het leven gelopen is.

Zie je ouders ook als Zielen die hun lessen te leren hadden en dat een schuldvraag bij hun neerleggen niet de bedoeling is. Leer jezelf kennen en zie je Ziele ”opdracht” voor jou in dit leven. Het is ook opmerkelijk te zien hoe verschillende kinderen uit hetzelfde gezin,  ieder een totaal andere weg kunnen bewandelen en op een heel eigen unieke wijze in het leven kunnen staan. Ook opmerkelijk te zien hoe ieder kind diezelfde gezinssituatie op een heel eigen wijze beziet en vanuit een heel eigen referentie kader haar/zijn leven vorm geeft.Conditioneringen lopen wij allemaal op………..het gaat er echter niet om wat je “hebt”……maar wat je ermee doet. Zie ook in dat niet verwerkte bagage (situaties welke er door jou zijn opgedaan en nog niet verwerkt zijn), bij elke ontmoeting of situatie in je leven met een ander, als een soort resonantie werkt en je weer geconfronteerd wordt met voor jou moeilijke gevoelens. Vanaf het begin hebben de boeken van Alice A. Bailey mij erg geïnspireerd. Voor mij betekenen haar boeken spirituele voeding.Door haar boeken te lezen kreeg ik vaak antwoord op vragen waar ik zelf mee zat. Ik heb veel geleerd door en van deze verhandelingen.

Vorige Levens

Vorige levens en het herkennen van mensen uit vorige levens zien,… niet als een doel op zich maar dat dit een organische ontwikkeling is op de Spirituele weg.Soms ook nodig om “oude” zaken, goed af te ronden. Blijf niet te lang hangen in de energie van deze vorige levens, als het niet nodig is of als het niet de bedoeling is om nog iets met de persoon of personen te doen.Dat zou een last worden.Soms is het nodig om je wel te verbinden.Wat in het “herkennen” belangrijk is, is het waarom…………………………….. Vanuit mijn eigen ervaring heb ik de Spirituele “reden” altijd herkend en me hier ook naar gedragen.Handelen…………..en soms handel je door “niet te handelen”. Elke ontmoeting is weer anders maar Zie wel de diepere boodschap van de ontmoeting. Een van de dingen die je hierin niet moet doen is die ander de schuld geven van het “onprettige” of “angstige” gevoel, welke zij bij jou oproepen.En Zie door “illusies” heen. Vraag je in alle eerlijkheid af wat het nu van jezelf is waarom jij dit zo voelt, vooral als je intuïtief ook wel weet dat die ander jou eigenlijk confronteert, “spiegelt” met iets binnen in jezelf waar je zelf mee aan de slag zou moeten gaan. Dingen buiten jezelf plaatsen blokkeert je alleen maar nog meer in je ontwikkeling.

Deze onbestemde emoties kun je ook op de therapeut gaan projecteren.Daarom is een Open Mind, zo ontzettend belangrijk in de therapie.Onderken dit bij tijds en stem je steeds weer af op Openheid. Vervolgens is een therapeut een persoon die jou geeft wat je nodig hebt………………en niet een persoon die jou geeft wat JIJ wilt.Daar zul je in de toekomst zelf voor moeten zorgen. Hier begint het hebben van: Overgave en Vertrouwen. Soms is het nodig om te “sparren” met je therapeut, dat dient een doel. Het doel om tot je Zelf te komen en je eigen Kracht te ontdekken. Als dit “sparren” voortkomt uit een triviale benadering van de ander, dan heeft een verdere ontmoeting weinig zin. Dan kom je gewoon door de dagelijkse levenservaringen wel tot waar je komen moet. Maar je helpt jezelf meer als je bewust de kansen in het leven ziet, die ieder mens krijgt. Laat je in dit hele proces niet door je Ego blokkeren.

Houdt jezelf voor dat een “Open Mind” je dingen voorbij de stof laat zien.Wat gebleken is door de jaren heen, is dat ikzelf een soort “Spilfunctie” voor de Spirituele weg ben voor de geincarneerde groep om mij heen. Draden verbinden ons met elkaar en wij zijn allen spelers op deze buhne die Aarde heet. Allereerst is zelfkennis opdoen (als dat bij je past) één van de eerste stappen om tot Spirituele ontwikkeling te komen. Leer je zelf kennen in energiewerking en experimenteer en voel de bij jou behorende energieën. Zoals aangegeven is een horoscoop een heel fijn referentiekader om te hebben om jouw unieke energiewerking te herkennen. Maar ook dit gaat op als het bij je past. Dat voel je zelf.

Onderscheidingsvermogen is een belangrijk punt in je Spirituele ontwikkeling. Kun je niet onderscheiden, dan blijf je de “Schaduw” projecteren op de buitenwereld Of op die ander, dat is dus absoluut niet de bedoeling in het kader van Spirituele Ontwikkeling. Leer mediteren en bouw meditatie in als één van een elke dag weer terugkomend onderdeel van je leven. Door te mediteren kom je tot werkelijke “Innerlijke Rust”. Begin met elke dag 5 minuutjes allereerst jezelf te ontspannen. De ontspannings oefeningen kun je hier op de site bij meditatie oefeningen beluisteren. Als je geleerd hebt jezelf helemaal lichamelijk en geestelijk te ontspannen, kun je beginnen met de Yin Yang meditatie of de Innerlijke Stem meditatie. Je zult in het begin merken dat je geconfronteerd wordt met onrust, dit geldt niet voor iedereen maar ik heb verschillende keren gehoord dat dit zo werd ervaren. Realiseer je dat die onrust “Jouw eigen onrust” is, waar je op dit moment mee geconfronteerd wordt.

Probeer dus allereerst tot op het punt te komen dat je echt rustig bent, zodat je meditatie kunt gaan leren.Je kunt  hiervoor de aangeboden ontspannings oefeningen op deze site beluisteren. Soms heb je hierbij hulp nodig, wederom zeg ik: zoek hulp welke bij jou past. Voel wat deze meditatie onderdelen met je doen van binnen. Ik begin met de Yin Yang meditatie omdat deze Zonnevlecht chacra, de Stuit chacra en het Heiligbeen chacra omvatten. Door de jaren heen is gebleken dat de meeste mensen dit als een fijne meditatie ervaren. De “Innerlijke stem” meditatie, is om contact met je Ziel te maken. I

n deze tijd waarin we nu leven is het mogelijk om echt contact te maken met de Ziel binnen jezelf en om zo de diepere lagen te bereiken,  om op een intense wijze je onverwerkte levenssituaties te verwerken.Een diepe reiniging en heling vindt plaats door je open te stellen voor het “Goddelijke Witte Licht”.
“Kwaliteit van de tijd” noem ik dit zelf.Benut de Tijd zo goed mogelijk.We zitten in een tijdsverdichting of anders gezegd: de hartslag van de aarde gaat sneller, dus inplaats van de 24 uur welke wij te besteden hebben, is het nu 16 uur welke we kunnen besteden per dag.( zie hiervoor de Schumann resonantie). Een diepe Heling kan plaatsvinden om onverwerkte zaken vanuit het verleden op te lossen, zodat je ruimte schept voor “Nieuwe ontwikkelingen” en een nieuwe wijze van in het leven staan. Leven met Helder Bewustzijn in het Goddelijke Witte Licht.  

Leer luisteren naar je Innerlijke Stem. Wijs niet alles meteen af. Zie wel door illusies heen. Spiegel je zacht, zeg ik steeds weer. Die ander afwijzen voor de door hem of haar opgeroepen emoties binnen jouzelf, is weglopen voor Jezelf. Ik propageer niet dat je met iedereen persoonlijk om zou moeten gaan. Ik draag wel uit dat je allereerst ” Respect” zou kunnen opbrengen voor die ander, ook al roept die ander de nodige gevoelens van weerstand of angst bij jou op. Buiten het feit om dat ieder mens een eigen beleving van het leven heeft, is de Spirituele weg wel Universeel. Het persoonlijk uitleven van die weg kan op verschillende wijzen geschieden maar buiten dit verschil en het anders zijn, is er toch een speciale Spirituele ontwikkeling welke er tot stand moet worden gebracht binnen de mens. Eén van deze ontwikkelingen is: Emotionele volwassenheid tot stand brengen.

Voel voor jezelf in wat dit bij jou oproept als je dit leest. Vindt je al dat je dit doet of voel je intuïtief wel in dat je daar verder in zou kunnen komen. Emotionele volwassenheid betekent o.a.: Goed voor jezelf kunnen zorgen. JeZelf liefde, koestering en warmte geven. Minimale zoektocht in de buitenwereld om dit te krijgen maar werken aan je innerlijk om dit binnen in jezelf vanuit je Hart chacra vorm te geven. Jezelf hiermee voeden en deze energie ook uitstralen naar de ander. Hiervoor is de Hart chacra meditatie op deze site. Het is een heel fijne meditatie om je eigen liefdesvermogen te ervaren. Elke keer wanneer je dat zelf wilt kun je dit weer opzoeken en vanuit je hart weer doorgeven. Geef niet te snel op: ontspan, vertrouw en ga gewoon door. Voor nu, veel succes met de afstemming op: Je Innerlijke stem.

RELATIES
Wat bovenstaand is aangegeven met betrekking tot je individuele ontwikkeling, is ook van toepassing op relaties.Zowel je werkrelaties als je vriendschappen en één op één contacten.Benader een ieder vanuit een Spirituele houding.Er zijn verschillende vormen van hoe je een relatie kunt beleven. Vanuit lichamelijkheid, seksualiteit, vanuit Liefde vanuit je Hart of hetgeen beiden overstijgt: Compassie.En daar heb ik het over als ik het over een Liefdesrelatie heb.Voel diep van binnen de Liefde welke je voor je partner voelt. Liefde is de basis en zelfkennis en een spirituele beleving van de relatie geeft een diepere dimensie aan de relatie. Bezie ook je Liefdesrelatie vanuit die Spirituele beleving. Hierin is gebleken, ook voor mijzelf, beginnende vanaf 1987, bij het afsluiten van een relatie, dat een relatie horoscoop een rijke bijdrage kan leveren aan het beleven van je relatie met de ander.Een relatie horoscoop geeft je duidelijkheid in het waarom van de relatie.De mogelijkheden en de probleem gebieden.

Onderken ook in relaties dat individualiteit betekent ondeelbaarheid.Niet alles kun je met de ander delen.Alleen Spiritualiteit en Liefde overstijgt dit.Je hoeft toch ook niet alles met je partner te delen.Als er al een diepe verbondenheid is tussen 2 mensen, koester die verbondenheid en blijf wel je “eigen uniciteit” behouden en onderneem zelf de dingen die je leuk vindt in het leven.Vrijheid in diepe verbondenheid.Zo blijft je relatie goed. Onderken je wensen en verlangens en kom hier zoveel mogelijk zelf aan tegemoet. Breng kwaliteit van de tijd in je relatie aan en in je hele leven. Ook de Karmische draden zijn hierin te zien.(Belangrijk te weten dat nu, door te kiezen voor leven in licht en Liefde,  karma oplost).

Weer vanuit mijn eigen beleving, aangezien: ieder persoon een eigen beleving van de wereld heeft: intersubjectieve werkelijkheid, geef ik aan dat als het bij je past dit een geweldig referentiekader is voor je Spirituele ontwikkeling als Ziel en ook voor de relatie op zich. Hierin wil ik wel aangeven dat het er niet om gaat dat een relatie blijft bestaan als mensen hulp vragen voor zichzelf in de relatie maar dat het het belangrijkst is dat jij als Ziel groeit en een ontwikkeling doormaakt.Relaties zijn er duidelijk om veel te leren over jezelf.Natuurlijk moet je het leven “beleven” maar met goed “gereedschap” kun je het leven tot in het diepst beleven.In een relatie is een goede balans tussen Yin en Yang heel belangrijk.

Persoonlijk is de datum 8 december 1988 de dag van Maria, bij een nieuw begin van een relatie, een heel belangrijke datum voor mij, het Ziels en vrouwelijke aspect binnen de relatie, tot ontwikkeling gebracht en uitvergroot, om een juiste balans te creeëren tussen mannelijk en vrouwelijk, zowel in mijzelf als in de relatie. Vrouwen hebben een ondergeschikte positie in deze mannenwereld, ooit vanuit het verre verleden ontstaan.Vanuit Religie heeft de vrouw voor de zondeval gezorgd, ogenschijnlijk.De diepere essentie is dat het het vrouwelijke aspect in elke Ziel is die voor deze val gekozen heeft.Dus het is niet de vrouw die dit veroorzaakt heeft, maar het vrouwelijke aspect in de Ziel die elk mens heeft.Dus ook hierin: spiegel je zacht.

Hiermee wordt duidelijk de Gelijkwaardigheid van man en vrouw aangegeven.Het is de interpretatie waardoor ongelijkwaardigheid is ontstaan. Ook het Tweelingziel principe is een belangrijk inzicht in relaties tussen mensen.Het samenbrengen van Mannelijke en Vrouwelijke energie of het mannelijk en vrouwelijk principe in de Ziel.Een andere vertaling hiervoor is het Alchemistische Huwelijk binnen jezelf.Het zit allemaal binnen in Jezelf.En via de buitenwereld trek je dan een partner aan welke hierbij aansluit.

Speciaal voor alle Vrouwen: Koester jezelf en Hou van jezelf en geef dit door. Blijft een relatie bestaan, dan kan de relatie zich meer gaan verdiepen en meer in balans komen, rijker worden inhoudelijk…………maar het belangrijkste is het “Diepe contact met Jezelf en dan bedoel ik de Ziel in jezelf. Heb je hulp hierin nodig, of wil je je verder Spiritueel ontwikkelen, doe dit dan, zoek de bij jou passende hulp.

Het Transformatie Proces.

Zoals eerder opgenoemd heeft een ieder een eigen unieke wijze van het leven beleven. Een eigen referentiekader. Als je astrologie en je individuele horoscoop als referentiekader gebruikt voor je transformatie proces, zie je dat de planeet Pluto een prominente plaats inneemt in dit transformatieproces. De aanwijzingen van Pluto geven de evolutie van de Ziel aan. De samen met de maansknopen opgedane levenservaringen vanuit vorige levens naar nu, uitgelegd in duidelijke en begrijpelijke taal. (zie hiervoor het boek van: Jeff Green Pluto de evolutie van de Ziel ISBN 90-6378-166-0 De energie van Pluto werkt als een soort diepte psychologie binnen in jezelf.

Je kunt deze energie gebruiken om levenssituaties vanuit vorige levens en vanuit dit leven naar de oppervlakte te halen en te verwerken. Dit heb ikzelf vanaf 1986 mogen meemaken en innerlijk mogen beleven. In dit proces is een goede begeleiding noodzakelijk. Herken voor jezelf de mensen om je heen op dat moment, welke een boodschap voor jou hebben of zoek een goede begeleider/ster. Ten tijde dat Pluto mijn 12e huiscusp naderde, ontmoette ik opdat moment de juiste personen.

Een paragnost, die mij het magnetiseren bijbracht en mij leerde over energiewerking.

Een astrologe welke voor mij in die periode zowel een mentaal klankbord, als vriendin was.

En een dame, een heel fijn mens, die mij boodschappen gaf uit de 4e dimensie of de Akasha Kronieken, via automatisch schrift.Zij vertelde mij ook dat ik 2 gidsen heb, Bernardo en Daniël.Bernardo, een oude monnik uit een kloosterleven welke wij samen geleid hebben in het verleden en Daniël, die mij veel geleerd heeft over astrologie ooit in een ver verleden toen wij een Nomaden leven leefden.Op etherisch vlak “zie” en voel ik ze beiden.

Het woord bedankt is altijd een belangrijk woord in mijn leven.Dit woord rijgt de namen samen van mijn gidsen. Boodschappen met voor mij op dat moment nodige en goede adviezen. Deze boodschappen waren mij ook tot steun in het “mijn eigen Kracht” ontdekken omdat ik mensen uit vorige levens begon te herkennen en zonder dit van tevoren besproken te hebben, via de brieven onderschreven kreeg. Met de in vorige levens uitgelegde levenssituaties en het waarom van deze ontmoeting in dit leven nu. Tot op heden hebben Jannetje en ik een zelfde wijze van in het leven staan. Met ons hoofd in de wolken en met beide benen op de grond.
Jannetje Oliemans( Jannetje is inmiddels overleden 2011……….maar nog helder voelbaar in mijn hart, in Dankbaarheid haar te hebben mogen kennen.)
Onderstaande tekst is van vóór Jannetje haar overlijden……maar nog steeds inhoudelijk zooo waar.


Zij is een voorbeeld voor mij, hoe je “mooi”, zowel innerlijk als uiterlijk oud kunt worden.Dat mag wel gezegd worden als je de leeftijd van 94 hebt bereikt. Het leven zowel in hoogte punten als in diepte punten hebt beleefd. Nog steeds staat zij volop in het leven, is een inspiratie voor anderen en op een gelijkwaardige wijze staat ze tot haar medemens. Gevend en ontvangend.Je bent een wijs en warm mens Jannetje en ik ben dankbaar dat ik je ken. Jij, die dit op dit moment leest, kunt ook de voor jou belangrijke mensen ontmoeten, als je hiervoor open staat en goed luistert naar je innerlijke stem.

Misschien ben je je er al van bewust en heb je je transformatie proces al grotendeels bewust meegemaakt. Dan weet je ook wat met bovenstaande wordt bedoeld. Doordat ik het belang inzag van een goed uitgelegde horoscoop, kreeg ik het inzicht dit zelf als referentiekader te nemen om anderen wegwijs te maken in hun eigen energiewerking. Ik wil hierin onderstrepen dat ik geen astroloog ben maar wel die ander kan begeleiden op zijn of haar spirituele weg. Een transformatie proces kan je confronteren met dieper gelegen angsten, kwetsbaarheden maar je ook bij je latente gaven brengen. Eénmaal bewust meewerken met de energie van Pluto, rol je van de ene in de andere situatie. Mij ooit in het begin uitgelegd dat dit een test is op zelfzucht of “echt” willen dienen en iets willen betekenen voor je medemens.

Ook kreeg ik de boodschap dat als je jezelf nog niet “rond” gemaakt had de voor mij bestemde weg: het begeleiden van mensen op hun spirituele weg……….geen doorgang zou kunnen vinden. Zo werkt de innerlijke begeleiding van deze Pluto energie. Confronterend en Integer. Voor ieder mens is de wijze van transformatie natuurlijk verschillend, we zijn allemaal afkomstig uit de Kosmische bron maar ook weer zo divers. Daarom is ook in dit proces éénheid in verscheidenheid een leidraad. Ik heb wel eens meegemaakt dat een persoon de “Gods vonk”binnen zichzelf verkeerd interpreteerde en deze persoon dacht zelf God te zijn.

Wijselijk heb ik mijn mond gehouden en alleen dit bij die ander gadegeslagen. Ik begreep toen al, in 1987 dat bij zo’n dwaling het weinig zin heeft om op de betreffende persoon te reageren, het is een fase waar die persoon doorheen moest. Probeer in dit transformatie proces als eerste je eigen energiewerking te zien en te voelen en je eigen functioneren hierin onder de loep te nemen. Daar heb je je handen vol aan.

Nogmaals, concentreer je op Jezelf, je eigen ontwikkeling en als je eraan toe bent te praktiseren wat je predikt, dan pas kun je ook een ander hiermee op weg helpen. Realiseer je ook de schaduwprojecties. Wat stoort je in die ander het meest………zie…….en voel…….. Misschien zegt het iets over je eigen onvermogen of je eigen leerproces. Zorg je niet goed voor jezelf en vindt je maar dat anderen dat moeten doen? 1 en 1 is 2, je zult zeker mensen ontmoeten die jou teleurstellen, omdat ze je steeds weer zullen terugwerpen op je gevoel van existentieel alleen zijn. Bega niet de vergissing die ander de schuld te geven maar kijk werkelijk eerlijk en open naar jezelf. Zie wat “jij”te leren hebt.

Kijk, soms botsen beider aura’s maar ook dan weer, in het kader van onderscheidings vermogen: plaats niet je schaduw bij die ander. In deze periode is het ontzettend belangrijk om echt eerlijk spel te spelen met jezelf. Eigenlijk niet alleen in deze periode, als je eenmaal deze weg bewandelt blijft echtheid belangrijk. De energie van Pluto kan zo intens zijn dat je het gevoel kunt hebben verzwolgen te worden. Overgave en springen in de afgrond…………..ook al weet je niet wat je daar te wachten staat……….is meestromen met de energie van Pluto. Bovenaan deze pagina heb ik onderstaande Pluto transit over mijzelf uitgelegd: Zelf heb ik sinds augustus 2006 een innerlijke verandering binnen mijzelf geconstateerd.Mijn weg van uitdragen was altijd “achter de schermen”, onzichtbaar.Maar er kwam een verandering ……..en mijn “innerlijke stem” zei mij mijn werkterrein meer naar buiten te brengen, te vergroten maar ook om aan de Kosmos terug te geven wat mij de afgelopen 21 jaar is aangereikt om door te geven, Ik zag wat er ging komen en gaf hier gehoor aan. Vandaar het opzetten van de website Maudy goede doel en deze Spirituele site “innerlijke stem”.

Deze verandering is ook zo passend bij het lopen van Pluto nu naar de Steenbok.Een inluiding van een heel andere en nieuwe periode in het leven.Ben zelf een Steenbok. In deze periode is het ook belangrijk dromen echt aandacht te geven. Ze kunnen zo ontzettend rijk aan informatie zijn. (Het uitgebeelde water, de witte lelie en groene bladeren waarin ik sta op de site ” Maudy innerlijke stem” is een door mij in 1988 uitgekristalliseerde droom). Schaf voor je dromen een eenvoudig droomsymbolen boek aan. Leer je dromen te interpreteren.Een eenvoudig dromen boekje is: Droom lexicon van Marie-José Lotus. ISBN 9061206073. Het geeft je aanwijzingen vanuit je onderbewustzijn en helpt je om jezelf in balans te brengen.

Na zo’n intens transformatie proces ben je niet meer die je was, je bent zoveel rijker aan inzichten en rijkdom. Soms wordt er ook aan je gevraagd bepaalde dingen op te geven. Je eigen Stem te volgen, in plaats van je Biologische familie. Materie te zien voor wat het is, verdichte energie, stof, niet meer en niet minder. Dat het genoeg is om genoeg te hebben en niet meer dan dat. Je ziet ook meer door de illusies heen van titels, saldo’s, huizen en de dagelijkse trivialiteiten. Voor een ander is dit transformatie proces soms niet te bevatten en dan zie je dat het ook belangrijk is om helemaal op je Zelf te vertrouwen en de Kracht in jezelf te vinden. Mijn advies naar de personen die mij om hulp hierin vragen is: Hoe meer je probeert jezelf uit te leggen aan die ander, des te meer ontkracht je jezelf.

Als je mensen om je heen hebt met wie je “echt”contact hebt, is een half woord of zelfs non verbaal, eenvoudig genoeg om jou te begrijpen Soms zie ik ook dat er een osmose effect ontstaat tussen jou en de ander, zodat die ander jou begrijpt, zonder de weg al gelopen te hebben, zodat adviezen helemaal binnenkomen bij de ander en er echt wat met die adviezen gedaan wordt. Ook zie je dat je vriendenkring langzaamaan verandert. Laat dit gewoon helemaal toe, je krijgt echt mooie bij jou passende diepe vriendschappen met mensen, die jouw Ziel, die werkt door jouw persoonlijkheid op “waarde” weten te schatten.

Ook dat heb ikzelf mogen meemaken. Je leven wordt innerlijk alleen maar rijker. Bovenstaand heb ik de belangrijkheid van de planeet Pluto aangegeven. Natuurlijk is elke planeet zeer belangrijk. Een ontkenning van welke planeet ook geeft een disbalans. In dit hele proces gaat het om het volledige gebruik van alle planeten en de bij deze planeten horende energieën.

Heb je interesse hierover te lezen dan volgen hier boeken, welke eenvoudig te lezen zijn.
1. Alle boeken van Drs. M. Hamaker-Zondag ( ga hiervoor zelf op onderzoek)
2. Mercurius Venus en Mars van Liz Greene en Howard Sasportas ISBN 90 6378 284 5
3. Maan Pluto en neptunus van Tracy Marks, ISBN 90 6378 207 1
4. Uranus, van Dr. Liz Greene, ISBN 90 76277 31 1
5. De levensklok, van Bruno en Louise Huber, ISBN 90 6378 108 3
6. Levensvreugde en het Gelukspunt van Martin Schulman, ISBN 90 6378 033 8
7. Maansknopen en Reïncarnatie, van Martin Schulman, ISBN 90 6378 014 1

Heb je diepergaand interesse in de 360 graden van de Horoscoop, dan zou je de boeken van Helene W. en Willem A. Koppejan kunnen lezen. “Beeldgids van de dierenriem” De 360 graden astro-psychologisch verklaard. ISBN 90 202 1673

2….ISBN 90 202 1670 8 ISBN 90 202 1672 4 En zoveel meer. Bovenstaande boeken zijn een indicatie. Volg zelf je “Innerlijke Stem” om te zien wat jij wilt lezen. Het gaat niet alleen om de kennis maar tijdens het lezen komen er inzichten van binnenuit,waardoor je brein helderder wordt en je “Bewustzijn” daardoor groeit. Zoals je weet zijn er verschillende soorten van intelligentie. Als je Mentale-, Sociale- en Spirituele intelligentie samenbrengt, sta je meer op één lijn met de Ziel. Denken, Voelen en Handelen, breng je zo samen.

Spiritualiteit betekent: Werken met het Hoogste vanuit Jezelf in Dienstbaarheid. Ik wens je veel Inspiratie op je Spirituele weg.

Onderstaand citaat wil ik nog even delen;

Het verschil tussen de psychoot (waanzin) en de spirituele persoon (verlichting) is simpelweg dit: De psychotische persoon bevindt zich in een fase waarin het ego opgelost wordt, de Ziel herkend wordt en waarin er nog geen integratie is van de Ziel en persoonlijkheid. De spirituele persoon bevindt zich in een fase waarin die loskoppeling reeds heeft plaatsgevonden, de waanzin of de psychotische ervaring heeft dus reeds plaatsgevonden ( sic!) en de Ziel en de persoonlijkheid zijn al opnieuw geïntegreerd. Doordringen naar de Uiterste en Absolute consequentie , van Wat het ook is in de manifestatie van de Werkelijkheid, is doordringen tot de Kern waar de heelheid en de schepping vanzelf te voorschijn komt. Het Ego is er niet op voorbereid, het wordt overspoeld……… Alleen de tijd zelf, het ronddraaien van de aarde, het weer langzaam meedraaien in het ritme van het licht en donker, en de tikkende klok van de mens en zijn tijdsbesef, kan hem weer op de aarde en binnen de aardse tijdstructuren brengen waar hij langzaam aan vanzelf wel weer leert “normaal” te communiceren met de sociale omgeving.

De Bron vermelding van dit bovenstaande citaat is: CTHA astrologie, dossier psychiatrie. Ikzelf heb in de spirituele begeleiding met de ander ondervonden dat juist door deze begeleiding de persoon zich emotioneel kon uiten, zich begrepen voelde en hierdoor steeds weer de balans en helderheid vond om door te gaan en hierdoor niet helemaal verdronk in de emoties. Maar ieder persoon is weer anders en reageert hier weer anders op. Ben je nog zelf bij machte om intuitief hulp te vragen, dan is het belang van een goede gids of begeleider op de spirituele weg groot. Pluto is Alles of Niets, Erop of Eronder. Geef je helemaal over aan je Transformatie proces, het is de roep van je ZIEL