Maudy innerlijke stem

een Spirituele site voor Meditatie, Inspiratie en Intuïtieve ontwikkeling

Meditatie en dromen

 

De Grote Aanroep

Wij roepen aan: Vanuit het witte Licht, daar waar de Albron zetelt, dat het Licht op aarde nederdale en de geest van de mens doorstrome. Vanuit het punt van liefde, in het hart van het Goddelijke, strome liefde in de harten van de mensen. Moge het Aquariusbeginsel, van liefde en wijsheid, in de mens wakker worden. Vanuit het centrum, waar de energie van de Albron gekend wordt, strome deze als goddelijke wil in het bewustzijn der mensen. Het is de wil die de meesters kennen en dienen. Vanuit het centrum dat wij menszijn noemen, verwezenlijke zich het plan van liefde en wijsheid. Moge het de deur verzegelen, waarachter het kwaad verblijft. Laat Licht, liefde, wijsheid en de macht ten goede, het Plan op aarde herstellen.

Oorspronkelijk gebed A. Bailey: De Grote Aanroep Vanuit het punt van Licht in ’t Denken van God Strome Licht in het denken van de mensen. Dat Licht op Aarde nederdale! Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God Strome Liefde in de harten van de mensen. Moge Christus tot de Aarde wederkeren. Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt Richte Doel de kleine wil der mensen- Het doel, dat de Meester kent en dient. Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht, En moge het de deur verzeeg’len waar het kwaad verblijft. Laat Licht en Liefde en Macht het plan op Aard’ herstellen.

Mediteren

Het Goddelijke Witte Licht elke dag, bewust mogen ontvangen, in je Ascentie proces. Dit Goddelijke Witte Licht, heelt Lichaam, Ziel en Geest.Tot in het diepst van je Wezen, tot in het diepst van je Ziel.Geeft je Balans.(zie hiervoor de “innerlijke stem” helings meditatie nr. 3, op deze site). ASCENTIE MEDITATIE VISUALISATIE Een alomvattende visualisatie meditatie is jeZelf in het midden te plaatsen van een vooruit draaiende (verticale) en (horizontale) cirkel.Dit Licht in deze cirkel maakt je Rond.Eén Geheel.Helpt je met de zwaartekracht ( gravitomagnetisme).Dit weet ik uit eigen ervaring vanaf 1987 d.m.v. mijn “innerlijke stem”.Deze visualisatie helpt je met het ascentie proces.De 2 cirkels brengen horizontale en vertikale energie samen.
Voor meer informatie kijk onder: “ Ondersteuning Zelfgenezing door middel van kleuren en hun energiewerking”.

  Je kunt dit zelf tot stand brengen…zo niet….zoek hulp.

 

 Is het de bedoeling mediteren te leren onder begeleiding, of kun je dit zelf tot stand brengen?
Dit is een weg welke je zelf kunt ontdekken. Allereerst zijn er meerdere vormen van meditatie. Zoek en zie voor jezelf wat bij je past. Zelf heb ik mediteren geleerd door mijn innerlijke begeleiding, mijn “Innerlijke Stem”te volgen. Deze gaf aanwijzingen wat ik het beste kon doen en ook hoe ik anderen hiermee op weg kon en kan helpen. Soms is het nodig hulp te zoeken of te krijgen om begeleid te worden, om te leren mediteren. De begeleider is dan een soort katalysator welke het vonkje in de ander aanspreekt en tot branden brengt, om zo verder tot ontwikkeling te komen. Maria -hand -houding:  Je stemt je af op “Overgave Dankbaarheid en Vertrouwen”.  
Kom -hand -houding: Je stemt je af op je “Innerlijke Leiding”, je “Innerlijke Stem”. Zelf heb ik begrepen dat je vanuit zelf opgedane geleerde levenslessen, vanuit vorige levens naar dit leven nu, op het punt komt dat meditatie een onderdeel is van je zijn, van je leven. Je hele leven is dan een meditatie. Mediteren hoeft niet altijd te gaan zoals deze wijze van mediteren welke op deze site “Maudy Innerlijke Stem”, aangeboden wordt. Het past bij je……….of niet. Je kunt ook gewoon:

  1. In het “niets” staren.
  2. In een vlam van een kaars kijken.
  3. Je met je aandacht op je kruin, even onder je schedeldak afstemmen.
  4. Op zee uitkijken.
  5. Met volledige aandacht je positieve werkzaamheden doen.
Zo kom je ook tot je “Innerlijke Stem” en heb je de voor jou “Unieke Begeleiding”. Afstemming Als je leert jezelf af te stemmen op de energie welke er om je heen is en je dan richt op de energie achter de materiële vorm en bewust omgaat met je gedachten en je gevoelens, kun je jezelf beter afstemmen op je zelf en beter je plaats in het leven innemen en leven. Weten wat je te doen hebt en welke wegen je het beste kunt bewandelen. Heb je jezelf meer tot rust gebracht, dan kun je de diepere lagen binnen jezelf bewust aanspreken. Met afstemming op : Het “Goddelijke Witte Licht“, de altijd overal aanwezige Kosmische energie, kun je jezelf van binnen Helen. Wat je hiervoor nodig hebt is Volledige Overgave en Vertrouwen. Mocht je dit zelf niet tot stand kunnen brengen, zoek dan de bij jou passende hulp, als katalysator om jou dicht bij Jezelf te brengen.

Maria heeft voor mij een speciale betekenis.Haar feesten te eren, is je Ziel eren en het Vrouwelijke principe.
1 januari, Maria, feest van de heilige Familie ( moeder van God)
2 Februari, Maria Lichtmis (reinigingsoffer 40 dg. na de geboorte van Jezus)
25 Maart, Maria boodschap v. Engel Gabriël
31 Mei, Maria visitatie
15 Augustus, Maria ten Hemelopneming
22 Augustus, Maria Koningin (Kroning)
8  September, Maria Geboorte
8 December, Maria feest, Moment van Bewust wording.De Ziel aangeraakt door het Goddelijke, wordt de Goddelijke aanwezigheid in de ‘Diepte” gewaar. Luister hiervoor naar je “Innerlijke Stem”. Laat je ook niet misleiden door alle aangeboden verschillende soorten van energie. Het zijn wegwijzers. Het “Goddelijke Witte Licht” is er altijd geweest en zal er altijd zijn, welke benaming je er ook aan geeft en dat is een All-omvattende Waarheid. Klik hier voor de vrijblijvend te downloaden meditatie-onderdelen.


Dromen

Dromen, ook een heel belangrijk onderdeel van je spirituele ontwikkeling. Je zult merken dat naar mate je meer rustig wordt en je meer in staat bent om te kunnen mediteren, jij je dromen ook meer kunt onthouden. Dromen geven je een schat aan informatie en het is hierin belangrijk je eigen dromen te kunnen duiden. Schaf hiervoor enige eenvoudige dromen boekjes aan. Symbolen zijn universeel, dus het gaat om je eigen interpretatie van je droom.

Je hebt luciede dromen……..weten dat je droomt. 
Verwerkings dromen………, dus het verwerken van de dagelijkse levens situaties en je hebt voorspellende dromen, ………dingen die in de toekomst zullen spelen, ook heb je orakel dromen.
Eéntje welke ik voor mijzelf bijzonder vond was ongeveer in 1988, ik ging toen in een droom naar de Himalaya en zag daar een man in het wit gekleed staan met een baby op zijn hand, die in meditatie was. De baby opende zijn ogen,keek mij aan en zei:
Zoek het embryo, ontleed het en je zult het antwoord weten.
Voor mij was dat dus een orakel droom.
Het embryo is het ontstaan van het leven, het ontleden is inderdaad het ontleden, dingen uiteenrafelen en het antwoord weten…………wat ik weet is dat LIEFDE alles is, alles was en alles altijd zal zijn.
Dat die ene Goddelijke energie, door verschillende mensen, verschillende culturen, op verschillende wijze wordt vertaald en dat de All-omvattende waarheid dit inzicht voortbrengt, waardoor éénheid de grondtoon wordt van het bestaan.

Herken voor jezelf wat voor soort droom je hebt. Schaf jezelf een schrift aan, leg deze naast je bed en op het moment dat je wakker wordt zal de droom je helder voor de geest staan waardoor je de droom kunt opschrijven en deze kunt gebruiken om tot meer inzicht in jezelf te komen.
Geef jezelf de tijd om dromen te kunnen onthouden. Ze houden een schat aan informatie in.Je innerlijke demonen kom je ook tegen in je droom……ga ze niet uit de weg………ontmoet ze, versla of omarm ze……….maar ga ze vooral niet uit de weg.
Enkele beleefde dromen van mijzelf staan beschreven bij: Praktijk ervaringen Duik diep in het water van je emoties…….maar laat je wortels wel ongeschonden blijven………..kom weer boven, gezuiverd en vol frisse moed, laat je door niets weerhouden om alles uit JEZELF te halen……dat is toch het enige wat je hebt…….. JEZELF…………