Maudy innerlijke stem

een Spirituele site voor Meditatie, Inspiratie en Intuïtieve ontwikkeling

3 Dagen Spiritueel stappenplan

Liefde en Bewustzijn:Zoals alles in het leven in het klein begint …… het zaadje wat zich tot embryo ontwikkelt, om uiteindelijk een prachtig spiritueel levend mens te worden, heb ik in een notendop een 3 dagen stappenplan ontwikkeld voor een ieder die het fijn vindt op een eenvoudige wijze mee te werken aan zijn/haar eigen spirituele ontwikkeling, je Licht lichaam te vergroten en stralender en krachtiger te maken.De essences en kristallen van Lichtwesen kunnen je hierbij ondersteunen. Elke essence bevat een thema en helpt je dit thema beter te begrijpen of op te lossen binnen jezelf. Ook de Engelessence zijn een wezenlijke ondersteuning bij je ontwikkeling.
Je innerlijke houding……de intentie waarmee je voelt mee te willen werken aan deze ontwikkeling, kleurt het geheel. Zie voor een meditatie,magnetisatie en visualisatie bij menu: de pagina Heling, de hierop beschreven heling helpt je je Licht Lichaam te vergroten.

Realiseer je ook dat ieder mens een helend vermogen heeft. Je eigen helend vermogen kun je aanspreken, net zoals je je Ziel….Hoger Zelf kunt aanspreken, als je rustpauzes in je leven brengt, mediteert, leert luisteren naar je Innerlijke Stem, luistert naar je lichaam………… en geest en lichaam in balans brengt, zodat je meer open staat voor Zieleleiding, voor je Hoger Zelf.Zo spreek je je helend vermogen aan en vermeerdert de Kracht binnen in jezelf. Alleen al dit bovenstaande bewust te worden is de eerste stap naar heling.We gaan met ons allen richting Waterman tijdperk, wat inhoudt dat ieder persoon in staat zou kunnen zijn via zichZelf in contact te komen met zijn/haar Hoger Zelf.

Vanuit dit oogpunt is deze site samengesteld.
JeZelf helpen om de lijn te vinden met het Hoger Zelf. Dit benoem ik vele malen door alle aanwijzingen via de  tekst van deze site Innerlijke Stem heen…….daar een ieder die dit leest toch via zijn/haar referentiekader de aanwijzingen oppakt (te zien via sommige mails welke ik ontvang van mensen die andere stromingen gevolgd hebben en zich daarmee hebben geidentificeerd)…..(waardoor soms het doel gemist wordt van wat ik in essentie bedoel)…..contact leggen via jeZelf met het Hoger Zelf………..juist door identificatie en alle illusies los te laten en te doorzien.

Zoek hulp voor begeleiding als het je zelf niet lukt……we zijn allemaal Eén.
Hierbij is het belangrijk dat het goed voor jou voelt van binnen, dat het bij je past wat de begeleider te bieden heeft, op dit moment in de tijd. En zie door je eigen weerstanden en projecties heen……….naar dat wat er werkelijk is.
Het past bij je of niet.
Voel en zie zelf of dit nut voor je heeft.Je kunt ook door de dagelijkse levenservaringen tot de voor jou belangrijke inzichten komen.
Ook is het voor “hulpverleners”, “lichtwerkers”, belangrijk te onderkennen dat er meerdere wijzen en wegen naar helen zijn.

De één is niet meer of minder dan de ander, het gaat erom dat de cliënt een goed verstaander is en de aangereikte “hulp” integer en op waarde weet te schatten en van jou als hulpverlener wordt integriteit en inzicht verwacht, waarin confronteren en spiegelen van de cliënt niet kan worden ontweken. De aangereikte hulpmiddelen kunnen door je ziel opgepakt worden of door je persoonlijkheid.

Het is de bedoeling dat deze twee samenwerken maar in de volgorde dat de persoonlijkheid zich richt naar de ziel……en niet andersom, want dan mis je het doel. Ook speelt de interpretatie van de cliënt mee in de aangereikte kennis en tools. Als je het aangereikte puur persoonlijk maakt…………dan past deze wijze van advies niet bij je.
Ik heb gekozen om “hulp” te bieden vanuit een ziels bewustzijn waarin het geestelijke, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven door je eigen energiewerking te leren kennen en een spirituele wijze van leven centraal staan.Nogmaals, je voelt vanzelf of het bij je past of niet…….
Hoe meer je jezelf hebt leren kennen……hoe meer je in staat bent ook in een één op één relatie te relateren aan de ander, zonder al te veel schaduw projecties en te reageren en respons te geven vanuit een balans in jezelf.
Zo ontstaat er ook in relaties een soort van vrijheid……met andere woorden:
 
Freedom is an inner state of mind……….en hoe meer je dit begrijpt……. des te meer respecteer je de ander en des te minder eisend ben je naar je partner.
 

Begin:Je kunt elke dag hiermee beginnen maar misschien is een weekend het uitgelezen goede moment om met dit 3 dagen stappenplan te beginnen.Focus in stilte en vrijheid.Neem deze 3 dagen voor jezelf, om tot jezelf te komen, om steeds meer tot je Innerlijke Kern te komen.


Dag 1

Begin vanaf vandaag met Bewust in het Nu naar jezelf te: zien, horen en voelen. Stap 1 op de 1e dag.
Hoe neem je jezelf waar, hoe zie je jezelf en hoe denk je over jezelf …… schrijf dit op in een schrift en laat het inzichtelijk doorwerken.
Stap 2 op de 1e dag.
Hoe neem je de wereld om je heen waar, hoe zie je de wereld en hoe denk je over de wereld …… schrijf dit op en laat ook dit inzichtelijk doorwerken.
Stap 3 op de 1e dag.
Hoe voel je jezelf en wat houdt je bezig vandaag …… ook dit schrijf je op en laat alles bezinken. Neem voor bovenstaande de tijd en doorvoel echt alles wat je vandaag in het NU tegenkomt binnen jezelf.
Er kunnen oude situaties met de daarbij komende emoties naar boven komen. Geef deze alle aandacht en doorvoel alles goed, het is goed om alles wat je nog niet verwerkt hebt nog even de revue te laten passeren en te voelen. REALISEER je dat jij echt Niet deze emotie bent, dit is een identificatie.
Je bent wat je denkt en voelt, dat is o zo waar. Laat deze identificatie LOS. Als je dit gevoelsmatig en mentaal hebt gedaan, beoefen dan allereerst de ontspanningsoefeningen om je Lichamelijk tot rust te brengen.
Daarna kun je de Innerlijke Stem Helings meditatie, welke ik aanbied op deze site Innerlijke Stem beoefenen en tevens de Engelen Helings meditatie.
Hierin is het: Geef je over en Vertrouw een positieve houding om tot Heling te komen. Je kunt tijdens het beluisteren van de meditatie onrust binnen jezelf ervaren. Dit is een veelvoorkomend gegeven. Realiseer je dat dit je eigen onrust is waar je doorheen moet gaan. Geef het de ruimte en de tijd ……………en Heling zal je deel zijn.

Dag 2

Als je gisteren de Lichamelijke ontspanningsoefeningen hebt gedaan en de Innerlijke Stem Helings meditatie hebt gepraktiseerd …… kun je vandaag deze twee onderdelen nogmaals beluisteren. Schrijf op wat je ervaart, wat het met je doet. Het loslaten van de emotie identificatie gaat steeds makkelijker. Je voelt je ontspannen en leeg. Omdat alles bij een goede balans begint kun je vandaag op deze 2e dag, in alle stilte en rust de Yin Yang meditatie beoefenen.
Het hele leven bestaat uit  Yin en Yang. Het Mannelijke principe en het Vrouwelijke principe. Ook in je voeding en in je leefsituatie, je lichaam en huis, gaan deze twee principes hand in hand.
In alle eenvoud kun je deze Yin Yang meditatie beoefenen om tot een Balans te komen, binnen in jezelf. Ga vanaf NU ook beter met je voeding om. Kijk wat je kunt veranderen om je beter te voelen. Onderzoek en neem actie. Bekijk ook je huis, je woning waar je in leeft en gooi oude spullen welke geen nut meer hebben of geen dienst meer doen weg.
Ditzelfde geldt voor niet werkende of uitgewerkte relaties.
Echt vertrouw erop, er zullen mooie relaties en Zielsverwanten je leven binnen wandelen. Harmoniseer zowel je innerlijke als uiterlijke leven.
Zorg voor een Balans in Yin en Yang.
Mooi van binnen en buiten.

Dag 3

Je hebt Denken en Voelen onder de loep genomen. Als je het werkelijk begrepen hebt kun je door je Handelingen laten zien of je het werkelijk begrepen hebt. Dat leven vanuit je Hartchacra energie het echte Spirituele Leven is.
Alles is energie …… en de energie van LIEFDE is het aller allerbelangrijkste in het leven.
Beoefen hiervoor de Hartchacra meditatie welke op deze site Innerlijke Stem aangeboden wordt.
Voed jeZelf met Liefde, Warmte en Geborgenheid.
Neem dit overal mee waar je gaat en je zult daardoor ook voor een ander een baken van Licht zijn.
Denk positief……..Voel positief……..en Handel positief.

Onderscheidingsvermogen, helderheid van denken, met je hart voelen en handelen …… ook NEE kunnen zeggen als dat nodig is, helpen jou mee om ROND te worden, een geïntegreerde persoonlijkheid …… onder leiding van jouw ZIEL. Het Hier en Nu is het begin. Repeteer dit 3 stappenplan keer op keer ………… keer op keer …………keer op keer, net zolang als jij dat nodig hebt. Ter positieve ondersteuning kun je ook de Engelen Helings meditatie beluisteren bij de meditatie onderdelen op deze site.En zoals eerder bovenstaand aangegeven kunnen de producten van Lichtwesen je hierbij daadwerkelijk ondersteunen.


Ziele en Hartegroet, Maudy

Kristal

Als kristal zo helder Als kristal zo zuiver en rein Zo kan de wereld en jouw eigen energie zijn Open je Kruinchacra, meer en meer Het Kosmische Licht valt op je neer Als de sluier van illusie is weggehaald Zie je de wereld heel anders vertaald Verantwoordelijkheid nemen voor “eigen handelen” Maakt dat je een “Nieuwe Wereld” kunt bewandelen Ontwikkel meer “Zelfbesef” Kijk jezelf in het aangezicht Dan wordt jij ook voor een ander “Een baken van Licht” “Liefde is de vervulling der Wet”  

De Tijdgeest
Vanuit het NU de toekomst in met lichte bepakking……Neem waar…….voel……geniet…….je bent.  


Nieuwe Maan
Voel en zie wat er van binnen opborrelt in je zelf  met Nieuwe Maan……… Geef gehoor aan je creativiteit en leef en beleef het.  
10-10-2010 Doorgaan met hernieuwde Kracht, daar waar je ooit begonnen bent.