Maudy innerlijke stem

een Spirituele site voor Meditatie, Inspiratie en Intuïtieve ontwikkeling

Dagelijks advies en inspiratie

Vrijdag de dag van Engel Haniël

Energie ben jij en alles wat er om je heen is. Elke gedachte, elk gevoel, elke handeling.

Stem je deze dag af op de energie van Engel Haniël en van de planeet Venus. De vrouwelijke energie van liefde, schoonheid en creativiteit. Schenk aandacht aan je innerlijke gevoel hierin en tevens aan je uiterlijke presentatie.

Verzorg jezelf goed, geef jezelf de nodige aandacht en positieve energie om deze Venusdag ten goede vorm te geven.

Spiritualiteit

Werken met het Hoogste uit jeZelf, dat is wat het woord spiritualiteit in al zijn eenvoud inhoudt.

Jezelf en je omgeving kunnen zien, waarin je zowel van jezelf als van je omgeving de schaduwkant niet afwijst maar wel “ziet” en accepteert,…………….. omdat je weet dat dag en nacht bij elkaar horen.

Dit samenspel van Licht en Donker kunnen een geheel vormen, als je ziet met de ogen van je hart. Zo werkt het ook in één op één relaties, Liefdes relaties, ouder kind relaties, vriendschappen.

Niet een waardeoordeel bij de ander neerleggen………..maar gewoon “zien” en je conclusies daaruit trekken, zonder te oordelen maar wel de helderheid hierin blijven houden, zodat je weet wat je wel of niet moet doen in een bepaalde situatie.

Soms energie steken in helder communiceren met de ander…….en de andere keer beter je mond houden en zwijgen. Elke situatie is weer anders. Blijf in elke situatie wel proberen om het Geheel te blijven overzien.

Heelheid voor allen.

Intermenselijk contact is…….niet altijd even makkelijk. Met sommigen gaat het helemaal vanzelf……..en met een ander moet je jezelf uitleggen om tot iets te komen. Helemaal goed…….maar toch, soms kom je op een punt dat praten je verder bij, zowel jeZelf als bij de ander vandaan brengt, omdat taalgebruik energie aanduidt en het kan zijn dat mensen de helft niet zeggen binnen een gesprek en aannemen dat jij dat wel begrijpt……..of je spreekt zo’n inhoudelijke andere taal, dat begrip niet kan op dat moment.

Advies is: Je hoeft niet alles te begrijpen,………….laat alles LOS………….zo kom je in je eigen ruimte, die hierdoor steeds groter wordt en vrijer voelt.

Van daaruit kun je de ander beter verstaan……..zien dat de verschillende benaderingen van het leven door verschillende personen eigenlijk één en hetzelfde is………… het Leven LEVEN.

Vooral………het Leven Leven in het NU.

Maar inderdaad toch wel zo fijn een gave tot zelfreflectie, dat het niet alleen maar om jou draait maar om het Geheel………..

Zaterdag, Engel Cassiël

De energie van Engel Cassiël en de planeet Saturnus horen bij deze dag,……..Zaterdag.Oftewel de box van Saturnus.

Verantwoordelijkheid, duurzaamheid en steun zijn een paar van de positieve eigenschappen van deze planeet. Ook het loslaten van oude zaken die niet meer dienen. Ook karmische ontwikkelingen, opgedaan vanuit vorige levens naar nu, worden door deze Saturnus energie weergegeven. Wees je bewust van het feit dat in deze tijd van het leven karma helemaal opgelost kan worden. Dit vraagt om introspectie en integriteit. Leer van al je opgedane levenssituaties wat je hebt meegemaakt in het leven. Sla je dingen over, dan zal een situatie zich steeds weer voordoen, met de bedoeling om: of je innerlijke houding ten aanzien van die situatie te veranderen of om het helemaal anders te doen dan dat je er voorheen mee omging,…….het Geheel in ogenschouw nemend. Realiseer je ook dat we allemaal in groepen incarneren en dat elke handeling gevolgen heeft zowel voor jou als voor de hele groep.

Heling voor de groep en Heling voor het Geheel staat in alles voorop.

Voel, denk en handel……..vanuit één Lijn…… vanuit Spiritualiteit.

Sta vandaag stil bij de dingen die je opgebouwd hebt voor jezelf, zet alles op een rijtje en weet wat je verder wilt opbouwen……… met nieuwe maan kun je deze gedachten bekrachtigen.

Jonge mensen hoor je weleens roepen: Denk en doe “out of the box”………helemaal mee eens mensen……maar “denk en doe out of the box”…….zonder je verantwoordelijkheden te verzaken…..overdenk en voel dat ook eens in!!!

Hoe dan ook……overzie je mogelijkheden, breng hier structuur in aan, bestendig…….en je zult zien hoe dankbaar de energie van de Planeet Saturnus je is……..verantwoordelijkheid nemen is voor ieder van ons een verantwoordelijkheid!!!

Dus:…………Leef je leven, denk en doe “out of the box”………maar neem wel je verantwoordelijkheid……daar hoort vadertje ”tijd” ook bij en dan heb je…….Alles.

Zondag, Engel Raphaël

De dag van Engel Raphaël en de Zon……..het wezenlijke, de Kern in jeZelf.

De energie welke je moet neerzetten in dit leven……de ontwikkeling van jou als individu, je volle expressie.

Voel en zie voor jezelf………gebruik je je volledige potentie om jezelf vorm te geven?

Koester jezelf in de warmte van je innerlijke Zon.

Als je deze Zon kwaliteiten en alle andere energieën binnen jezelf tot het uiterste uitgediept en vormgegeven hebt, zal je Liefdes kwaliteit ook in de diepte, hoogte en breedte vorm gegeven worden…….de Liefde met Compassie.

Om tot dat soort Liefde met een hoofdletter te kunnen komen, heb je ooit, omdat je als mens je levenslessen te leren hebt, door diepe dalen en lijden moeten gaan. Door loutering kom je dan op het punt dat alles goed is zoals het is. Je voelt Compassie.

Dat wil niet zeggen dat je alles en iedereen zou moeten accepteren…..nee…..grenzen trekken is altijd een ding wat meespeelt…..maar je laat de persoon of situatie dan achter je, zonder dat het je emotioneel te veel in beroering brengt…..omdat je “weet” dat Liefde met Compassie hetgeen is wat je hier op aarde eigenlijk vorm zou moeten geven. Uitleggen kan niet…….maar een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.

Hierin is onderscheidingsvermogen natuurlijk ook een helder punt. Opportunisten lijden ook, ………..egocentrische mensen lijden ook……….maar ik bedoel het lijden waardoor inzichtelijk zo de diepte van je Wezen wordt geraakt, waardoor bewustwording geactiveerd wordt……..naar nog meer inzicht en bewustwording………..waarin het herkennen van je eigen Schaduw en het integreren hiervan al een leerproces op zich is……… waardoor je uiteindelijk tot Liefde met Compassie komt.

Die Schaduw herkennen van jezelf blijft altijd als eerste onderdeel op het plan van bewustwording een zeer grote rol spelen……..als mensen deze niet herkennen of steeds maar weer bij de ander plaatsen…..blijft de persoon hangen in emotionele persoonlijke liefde……….die je niet bij de diepte van het Hoogste van jeZelf brengt.

Maandag, Engel Gabriël

De dag van Engel Gabriël en de Maan.

Luister goed naar je innerlijk bij Nieuwe Maan. Breng creativiteit naar buiten.

Met  Nieuwe Maan, is het een periode om je op nieuwe doelen te richten………

Wat wil je wat goed voor je is? Waar wil je naartoe? Waar ga je aan werken?

Je intentie……je innerlijke houding ten aanzien van wat jij wilt, waar jij je focus op legt,……..kleurt het resultaat, de uiteindelijke kristallisering van je gedachte.

Wees lief voor jezelf…………maar pak jezelf wel aan, daar waar het nodig is.

Dinsdag, Engel Camaël

De dag van Engel Camaël en Mars energie. De energie van Mars gebruik je bij alles wat je doet, elke handeling die je verricht.

Deze energie doorklieft ook alle mistige omstandigheden, rolpatronen en donkere gedachten, in samenwerking met Geestelijke energie, met je Spirit,……als je dat wilt en hiervoor kiest.

Sta vandaag stil bij het feit dat aan handelingen……..denken……..en voelen voorafgaan.

De beste handeling ontstaat door je hiervan bewust te zijn…….breng denken…….voelen……en handelen op één lijn.

Als je gedachten en gevoel onrustig zijn, zoek dan iets wat jou rust geeft.

Allereerst mediteer, gebruik ademhalings oefeningen om bewust je hoofd leeg te maken en je lichaam te ontspannen, op deze site kun je ook de ontspanningss oefeningen beluisteren, zie bij meditatie )je kunt ook je lichaam ontspannen door te gaan sporten, wandelen etc. om overtollige energie kwijt te raken.

Innerlijke Rust heb je nodig in je leven om tot goede handelingen te komen.

(verwondering……vorige week gedroomd dat ik op Mars was…….maar deze was niet zoals de kleur rood die bij Mars hoort………maar groen).

Woensdag, Engel Michaël

Woensdag, dag van Engel Michaël en Mercurius energie. Je denken, wijze van communicatie en je verstandhouding met hoe je met geld omgaat.

Denk energie onderscheidt de mens van de dieren. Een mens kan weloverwogen denken……..maar soms…….juist door het denken compleet vastlopen.

Kennis en informatie is er om tot je te nemen maar verwar hoofdenergie niet met de werkelijke Kern binnen in jeZelf. Net zoals deductie iets anders is als intuitie, is het denken een ander soort energie dan de energie van de emoties……..maar staan wel met elkaar in verbinding. Het één kan het ander oproepen………..en voor je het weet kan je in een poel van emoties verdwijnen die de neiging heeft je denken te vertroebelen, waardoor je emoties ook verzwaren.

Dit kan een uitingswijze zijn van Mercurius energie.

Mercurius energie kun je ook gebruiken om inspiratie vanuit jeZelf naar buiten te brengen. Positieve berichtgeving om andere mensen te inspireren, in te haken op situaties waaruit een Win Win situatie ontstaat, gedichten schrijven, verhaaltjes schrijven en goed met je dagelijkse financiële situaties omgaan.

Zo geeft Mercurius vleugels aan al je dagelijkse omstandigheden.

Het is aan jou de keus hoe je met deze Mercurius energie om wilt gaan……ongeacht je predispositie, de plaatsing van waar Mercurius staat in je individuele horoscoop of in je relatie horoscoop. Echter de wetmatigheden heb je wel te accepteren……..dat is ook een vorm van bewust met energie omgaan. Zoek hierin de Balans.

Net zoals jij Mercurius denk energie hebt, heeft de ander dat ook. Hierdoor kunnen er situaties ontstaan die ook kunnen zorgen voor verwarring. Mensen hebben hun eigen kader waarbinnen ze denken en waarbinnen ze aan kwalificaties doen, hun eigen verwachtingspatroon en hun eigen waardebepaling.

B.v. je bent intuitief………en een ander noemt dat impulsief……….twee compleet verschillende kwalificaties.

Het is aan jou, vanuit jouw helderheid te weten waar jij staat.

Dit is één voorbeeld…….er zijn er vele maar de boodschap hierin is eigenlijk, waar je ook Mercurius energie o.a. voor nodig hebt: Mens ken Uzelf.

En mocht denkenergie je verder af brengen van jeZelf. Laat alles LOS……………..en voel………je gaat terug naar de BRON………daar waar alles is.

Donderdag, Engel Zadkiël

Engel Zadkiël en Jupiter energie vandaag op deze Donderdag. Optimisme, blijheid en ook vooral de Hogere waarden in het leven, de Hogere filosofie.

Een dag om deze Hogere waarden in je leven te bekijken. Wat heb je verwacht en wat verwacht je nog van het leven. Wat wil je nog leren en op welk gebied van je leven wil je expansie aanbrengen.

Jupiter lacht je altijd toe en kan je veel zonnige momenten en zaken brengen in je leven.

Belangrijk hierin is ook kunnen onderscheiden wat de Hoofdzaken zijn en de bijzaken. Inzicht en samenhangen kunnen zien en verbanden kunnen leggen in het leven zijn gaven welke je Voorspoed en Geluk kunnen brengen.

Jupiter…….een fijne energie om bij stil te staan,…………. zodat je met en vanuit dankbaarheid vooruitgang boekt in je leven.

Zie op een positieve wijze,…….pak de kansen in je leven……..dat maakt je een Gelukkig mens. 

Voor vragen: maudyins@gmail.com