Maudy innerlijke stem

een Spirituele site voor Meditatie, Inspiratie en Intuïtieve ontwikkeling

Tarot

Met tarot kaarten werken, is werken met symbolen. Tarot kaarten symboliseren een innerlijke staat van zijn. Ze geven een energie werking aan, een levensomstandigheid Of het nog ontwikkelen van die levenshouding of hoedanigheid, welke de kaart representeert. Ook geven de kaarten adviezen over het bovenstaande. Een symbool is als het ware: binnen wereld en buiten wereld samen brengen. Wat er zich binnen in jou afspeelt, op dit moment in de tijd, reflecteert de tarot-kaart welke je trekt, op dit moment in de tijd. Door middel van Tarot kun je psychologisch veel leren over jezelf. Ik gebruik Tarot niet om te voorspellen maar om jouw energiewerking aan te geven en uit te leggen, zodat je verder kunt komen in energie. Met overgave en vertrouwen stem je je af op de door jou te stellen vraag ………….. En je trekt vanuit die intentie een kaart. Helaas denken sommige mensen vanuit een bepaalde cultuur of religie dat werken met tarot kaarten “niet goed” zou zijn. Een waarde oordeel vellen is snel gedaan. Jammer dat dit soms voorkomt bij mensen die helaas weinig visie hebben ten aanzien van tarot, astrologie en verschillende andere wegwijzers op de spirituele weg……… en daardoor vanuit angst opwekkende gedachten en onbewustheid reageren. In alle eerlijkheid naar “jeZelf” kijken  en je eigen schaduwgebieden onderzoeken en zien waar de angst en benauwdheid voor de kaarten vandaan komt en onderkennen dat je jouw eigen angst op de kaarten projecteert…….lijkt me een zuiverder optie:) Ieder mens heeft een ander referentiekader en beleving van de wereld. Respecteer een ander haar of zijn “beleving” vanuit een religie of cultuur opgedane levenswijze. Oordeel niet zodat je zelf niet veroordeeld wordt. Buddha’s als symbool van een “vrije” levenswijze afwijzen……….. is net zoiets als een ander persoon op haar of zijn ”huidskleur” afwijzen. Met afwijzing ben je “scheidingscheppend” bezig in plaats van “verbindend”……… Zie dat in alle verscheidenheid aan religies en “wegwijzers” binnen de spirituele weg…….de Eénheid vooropstaat….. Wij als mensheid zijn allemaal Eén en maken “samen” deel uit van Gods plan. Meerwaarde geeft een persoonlijke één op één tarot uitleg. Fijne leer boeken om hierover te lezen zijn o.a.: Handleiding bij de tarot van Aleister Crowley: Tarot – Spiegel van de Ziel, Gerd Ziegler. ISBN 90 6378 168 7 De Tarot – Spiegel van onze relaties, Gerd Ziegler. ISBN 90 6378 189 X Licht op de Crowley Tarot, Angeles Arrien- Een Werkboek. ISBN 90 230 0811 1 Osho Zen Tarot “Het transcendentale zenspel”- ISBN 9789071985361 ISBN -10-90-71985-36-9