Maudy innerlijke stem

een Spirituele site voor Meditatie, Inspiratie en Intuïtieve ontwikkeling

Heling

Ieder mens heeft een HELEND vermogen.(en verschillende referentie kaders of invalshoeken om hiermee om te gaan).
Net zoals met talenten kun je ook dit helend vermogen verder ontwikkelen door je hiervan bewust te zijn en vanuit Liefde te leven. Ieder heeft haar of zijn eigen ontwikkelde en bij de persoon passende discipline vorm gegeven als wegwijzer en hulpmiddel op weg naar Eénheid. 
Mijn kwaliteit hierin is mensen bewust te maken van schaduwprojecties, emoties, gevoelens……..en hier Meester over te worden……..met afstemming op hun Ziel.
Hierdoor sta je open voor afstemming op de ENGELEN wereld en de hulp welke zij je kunnen bieden. 

Een mensenleven kent diepte en hoogtepunten in het leven.   
Realiseer je ook op een dieptepunt  trouw te blijven aan je Hoger Zelf.
Ontvang goede adviezen met een open mind…maar blijf altijd JEZELF trouw hierin.
Blijf onderscheiden wat ”letterlijk” opgevolgd kan worden en goed voor je is……of wat een “metafoor” is voor je huidige situatie.
Neem niet zomaar iets van een ander aan maar toets alles eerst aan je eigen Godsvonk binnen in jezelf en vind je daar de waarheid van het gezegde, dan is het ook jouw waarheid. 
Een grote waarheid is dat alles wat je aandacht geeft groeit……..focus je op Liefde en Licht. 

Januari 2016
Lichtwesen meditaties

Alvorens te kunnen Helen is het een noodzaak jezelf compleet te reinigen, elke dag weer.
Hiervoor is een fijne reinigingsoefening.
Je kunt werken met de Stralen van de Elohim, krachtige Engelen voor onze tijd van transformatie.
Voel of dit bij je past, zo ja,dan kan het je echt Licht  en Heling brengen.

De Witte straal van de Elohim:
Witte straal van de Elohim, samen met de reinigingsstraal van de Elohim en de zuiveringsstraal vraag je jou helemaal tot diep in je cellen te reinigen en hierbij je hele lichaam mee te nemen.
Visualiseer en voel de Witte Goddelijke energie je helemaal omvatten en doordringen en geef je over aan de reiniging.
Doe dit net zolang als dat jij nodig hebt. 

De Witte straal van de Elohim en de reinigingsstraal kun je ook gebruiken om ruimtes mee te reinigen, je eigen huis, kantoor etc.

Elohim van Karma en reiniging.
Vraag aan de Heren van Karma van de Elohim, samen met de Violette straal van de Elohim en de straal van Genade van de Elohim, jou diep te reinigen.
Vraag om reiniging van je fysiek lichaam, je mentaal lichaam, je emotie lichaam en je Ziel.
Vraag aan de Heren van Karma van de Elohim, de Violette straal van de Elohim en de straal van Genade van de Elohim, jou van Karma te bevrijden en te reinigen…………je van alle negativiteit te ontdoen en te reinigen………..en om verwensingen en vervloekingen, ook vanuit vorige levens……en in dit leven NU, te verwijderen en jou compleet te zuiveren en te reinigen.
Doe ook deze oefening net zolang als dat jij nodig hebt in volle Overgave en Vertrouwen. 

Nogmaals, voel of bovenstaande bij je past en doe het dan daadwerkelijk naar behoefte, 1, 2, 3 maal per dag, je voelt zelf wat je nodig hebt en wat het met je doet.


Lichtwesen  essences en kristallen

Lichtwesen essences kunnen je ondersteunen bij je transformatieproces, evenals de daarbij behorende kristallen.
Vraag hierin aan je Hoger Zelf wat er bij je past om je op een zo “rustig”mogelijke wijze te laten ontwikkelen,……….. aangezien sommige essences een zeer diepe werking bij je kunnen teweeg brengen.
Sinds enige jaren werk ik met de Lichtwesen essences……….maar pas sinds vorig jaar kan ik ook de dieptewerking van de essences “zien”, waarmee ik wil zeggen, dat ik  de afgelopen jaren intuitief essences uitkoos maar sinds vorig jaar ook het hoe en waarom inzichtelijk kan voelen en zien.
De essences en kristallen zijn fijne ondersteuningen voor ons op weg naar Heelheid……als het bij je past.oktober 2015

Afgelopen maanden augustus en september waren enerverende maanden met een positieve wending ná alle turbulentie van afgelopen jaar.
Ik vroeg mijzelf af wat de gedeeltelijke zonsverduistering van 13 september en de maansverduistering van 28 september zouden brengen.
Ondanks alle uitdagingen van afgelopen jaar was op de 28e september met de Maan in Ram een positieve energie voelbaar die veel inspiratie gaf. (de vorige keer met de maan in Ram was er ook een heldere Innerlijke Stem aanwezig, welke aanwijzingen gaf die ik vol vertrouwen gevolgd heb).
Zie in mijn omgeving goede ontwikkelingen en een positieve instelling van alle mensen die ook met hun uitdagingen te dealen hadden. Dankbaar dit te mogen ervaren……..mede met behulp van de Elohim Stralen en de daarbij behorende oefeningen en de “menselijke” Engelen in mijn omgeving.
            
  

 April 2015

Dit was dan weer een vierkant van Uranus en Pluto.

Héél heftig het transformatieproces waar wij allemaal in zitten, waarin ook de “schaduw”zowel binnen als buiten een rol speelt.
Zelf ervaar ik het als een compleet alles loslaten van wat je ooit gedaan hebt, wie of wat je dacht te zijn,…….weer helemaal terugkomen in de “nietsheid”, zodat er “ietsheid”ontstaat.
Klinkt eenvoudig maar de diepte hierin kan een ieder alleen voor zichzelf voelen en beleven.
De hulp van Engelen hierin is de grootste hulp welke je mag ontvangen.
Dankbaarheid ook aan alle menselijke Engelen welke ik ontmoet heb in het afgelopen jaar. In dit jaar heb ik ook ”bewust” kennis mogen maken met de Stralen van de Elohim. Proefondervindelijk werken de stralen zuiverend op een hoger niveau, ze voelen fijn, licht, voedend.        


April 2014

Het  (naar een exact lopend vierkant  op 21/22 april 2014) ,tussen de planeten Uranus  en Pluto is sterk voelbaar in energie, zowel in de wereld als in je innerlijk.
Ook is te zien in sommige relaties (hoe onbewuster des te sterker),  hoe het blind projecteren nog steeds voortgaat.
Oude wonden worden opengereten en getriggerd door bovenstaand spannings aspect tussen deze twee planeten.
Een soort van onbewust wraaknemen voor wat jou ooit is aangedaan in je jeugd of vorige leven. De
doorbraak van Licht in december 2012 heeft er voor gezorgd dat de Schaduw des te meer gezien kan worden……en dat dit geintrojecteerd moet worden waardoor er transformatie kan plaatsvinden.
Meer echtheid.  
Het oude moet plaatsmaken voor het nieuwe…….oftewel, veranderingen worden doorgevoerd of je nu wilt of niet, hetzij met vol bewustzijn en meewerken, hetzij cataclismisch. 
Niets blijft hetzelfde, dat is de bedoeling van het samengaan van deze 2 heftige planeten.
Het zou een zegen zijn als de jongere generatie in hun relaties zouden kiezen voor  bewust naar zichzelf te zien, zichzelf leren kennen in energiewerking en zich af te vragen wat nu de doelstelling van een gezamenlijke relatie is……..waarin 2 energiewerkingen samenkomen om een derde te vormen.
Het Hogere doel van een relatie ontdekken, zodat je ook als individu verder kunt groeien en het hoogste uit jezelf kunt halen. 
Ook niet onbelangrijk in relaties is je te richten op de overeenkomsten in plaats van op de verschillen.
Kijken met de ogen van je Hart in plaats van te veroordelen…………
Zo zinvol zooooooo HELEND.
Maar ja………..de keus moet een ieder voor zichzelf maken.   


Maart 2014

Aannames:……..een gevaar voor ”helderheid” en de werkelijke situatie.
Net zoals lichaamscellen met lichaamsdna communiceren…………zo belangrijk is het tussen mensen…..intermenselijk contact……….. om te blijven te communiceren om helder te krijgen wat er werkelijk speelt in bepaalde levenssituaties.
Vooral de aanname van angst binnen in jezelf………en deze bij een ander plaatsen, doordat die ander…..angst bij jouzelf oproept.(de bekende Schaduw werking).
Wat is er werkelijk aan de hand………wat zegt het oproepen van angst binnen in jouzelf over JOU……..ipv over de ander.  
Mens durf naar jezelf te kijken en om in beeldende taal te spreken: …….in je eigen tuintje te snoeien en wieden…..zodat er mooie dingen kunnen groeien.     


Maart 2014
Vertrouwen en Overgave aan de Goddelijke lijn in je leven is een goede basis om  je verdere levensweg te volgen in deze alom snel veranderende tijd.Zoals je gemerkt hebt is dagelijkse meditatie voeding voor je Lichaam, Ziel en Geest, waardoor je vanuit balans en rust beter naar jezelf kunt kijken en de omringende wereld. Verschillende disciplines brengen je naar één en hetzelfde……Heling, Bewustzijn en verdere ontwikkeling op je Spirituele weg.
DNA begrip en activatie is hier één van.Cellen en DNA communiceren met elkaar.
Is de communicatie bewust en positief……dan ontstaat er een goede ontwikkeling…….net zoals een bewuste en positieve communicatie tussen mensen mooie dingen kan bewerkstelligen.Wees bewust van de kracht van
je pijnappelklier en gebruik deze om positieve verandering te brengen in je leven.Help jezelf door je DNA te activeren, de 2 strengen naar 12 te brengen en met je volledige Hartenergie /intentie innerlijke en daardoor ook uiterlijke veranderingen aan te brengen.
           

November  2013
Hoe mooi aansluitend op de Nieuwemaan workshop 3 maanfasen /analoog aan de 3 fasen van ontwikkeling in het leven van de vrouw……….de 13.13 aansluit.
Opeenvolgend waargenomen 2.22  12.12.  13.13.
Als een soort van aanwijzing op……..in de flow zitten.  
  

September 2013 

Een nieuwe mooie meditatie visualisatie welke ik heb mogen ontvangen afgelopen volle maan september 2013 is het volgende.


Visualiseer, voel en zie de energie van Engel Rafael………achter jou.
Visualiseer, voel en zie de energie van Maria……………….links van jou. 
Visualiseer, voel en zie de energie en hulp voor verbinding van dit geheel door Engel Melchizedec, rechts van jou.
Je bent door middel van deze driehoek van Helende energieën verbonden( alles in de kleur Goud).

Je visualiseert jezelf met deze drie Helende energieën in een gouden driehoek……….
Je plaatst jezelf nu met deze gouden driehoek en de 3 Helende energieën in een Gouden bol van energie en licht.
Je heelt jezelf doormiddel van deze visualisatie.
Ook kun je een persoon welke hierom vraagt of je wilt helpen helen in deze gouden driehoek plaatsen met de gouden bol eromheen.
Liefde……..Licht……..en Bescherming……(ook voor straling welke er om ons heen is).

Stel je open in Vertrouwen voor deze Helende energie.  


Ook is het zinvol om kennis te nemen van celzouten.
Welke celzouten bij welke klacht of  situatie passen.


Ter ondersteuning van bovengenoemde meditatie/visualisatie en bescherming tegen straling kun je celzout nr. 5 Kalium phosphoricum oplossen met water en in een verstuiver doen……..en dit in je Aura verstuiven ter bescherming voor electromagnetische straling.

Ben je erg sensitief/gevoelig voor straling, realiseer je dan dat wifi straling effect heeft op je lichaam en geest, of je je hier nu wel of niet van bewust bent.
Vooral voor kleine kinderen is dit een gegeven waar je echt bij stil moet blijven staan.
Wifi wordt als zo gewoon ervaren, iets wat je dagelijks tot je beschikking hebt…….maar dat is het niet.

Het zou fijn zijn als ouders van kleine kinderen zich hier van bewust worden en hier rekening mee houden in het dagelijks gebruik……….. evenals niet je kind op al te jonge leeftijd een telefoon geven.In sommige landen is de regelgeving hierin strakker dan in Nederland, dus denk zelf na.

Mocht je zelf er alles aan doen om straling te minimaliseren in je omgeving……..zoals kabels aanleggen in huis of alleen wifi aanzetten als je de computer gebruikt of s’avonds (als de tv hierop aangesloten is) alleen bij tv kijken, en s’nachts de router uitzetten………dan help je mee om straling te minimaliseren…….meer kun je niet doen…..maar elke bewuste overdenking omzetten in  een positieve handeling helpt echt.
Misschien is het ook een goed idee om met je buren uit te wisselen om zo zuinig en gezond mogelijk met straling om te gaan.Met milieu bewustheid en respect van de buren, zou het kunnen lukken.
 
Informeer jezelf er verder over (er zijn verschillende goede informatieve websites over straling) en zie wat je er voor jezelf uit kunt halen.

Better safe than sorry………….

Advies:
Zwarte toermalijn en een polarizer om electro straling om te buigen.      
  
          
In en met Liefde Helen. Dualiteit en polariteit verdwijnen door Liefde door te geven vanuit je hart, verbonden met de Bron.Het gaat om de “innerlijke” intentie van empathie en liefde geven.

 
Zondag 13 februari 2011.

Carla Tjoa reikt via het Reba-test apparaat hoedanigheid aan van je stoffelijk-, emotie-, mentaal- en causaal lichaam en bij een blokkade van een chacra worden de daarbij behorende druppels aangereikt.(welke je kunt bestellen).

(Bedankt Carla, je aanwezigheid en REBA test apparaat waren zinvol).

 

Zondag 17 april 2011.

Sabine Rijssenbeek geeft 1 uur uitleg over Aura Soma.

Bedankt Sabine voor je fijne Aura Soma presentatie.


November 2012

Anna Heddes heeft een prachtige kristallen klankschalen sessie gehouden.

Een ieder die hier aanwezig was heeft dit als heel fijn en bijzonder ervaren.

Hartelijk dank voor je aanwezigheid en sessie Anna.          

Mijn intentie om Carla, Sabine en Anna uit te nodigen is/was om te laten zien dat je via verschillende disciplines tot inzicht kunt komen op je spirituele weg.Echter met focus dat de aangereikte disciplines, evenals astrologie, tarot en alle andere handreikingen wegwijzers”zijn……….en niet “de weg”.

Werkelijke Heling is:…….. vol Overgave en Vertrouwen je Leven te Leven en pijn, verdriet en alle andere ongemakken en vermeende ongemakken te accepteren in het leven………en absoluut niet te projecteren op de ander.

Het gaat hierin altijd om je “innerlijke houding”, t.a.v. pijn, verdriet, gemis etc.

Verander wat je kunt veranderen……….en accepteer wat je niet kunt veranderen……ook dat maakt je een “gelukkig” mens.

Voor sommigen geldt:……….Leer ”wantrouwen” om te buigen naar Vertrouwen…….zo sta je gezonder en blijer in het leven………..en zo projecteer je niet via wantrouwen je eigen “schaduw” op de ander. 
 


Wat je nodig hebt in elk contact met de ander is: Respect en Vertrouwen.


Een eenvoudige meditatie, magnetisatie, visualisatie
Voel voor jezelf waar je zit op dit moment in de tijd. Werk je met het 7e chacra systeem………….met het 12e chacra systeem…………..met het 17e chacra systeem. Welk  chacra systeem je ook benut, de “Innerlijke Stem” helingsmeditatie, welke je hier op deze site kunt vinden bij de meditatie onderdelen, ondersteunt je verwerkings en spiritueel ontwikkelings proces.
Samen met de meditatie onderdelen is een heel sterke  helings visualisatie  de “Witte Cirkel” , die voorbij All-es gaat. Voorbij het geluid……..onnoembaar………
Illusie of Werkelijkheid?
 
Illusie: Zinsbegoocheling of onjuiste waarneming

 

Werkelijkheid: Realiteit
Onderstaande Heling meditatie, is werken met de Kosmische energie…..prana…..fonton energie…..quantum energie( quantum touch energie wordt uitgelegd als zijnde werken met je eigen levenskracht energie).
Wat ikzelf geleerd heb in 1987 van paragnost Henk van Zoelen is dat ik niet met mijn eigen levenskracht energie werk maar me afstem op de KOSMISCHE ENERGIE in samenspel met het verhogen van mijn eigen levenskrachtenergie door middel van ademhaling en andere oefeningen en deze Kosmische energie doorgeef…….(waarschijnlijk wordt met Quantum T. hetzelfde bedoeld).
Je werkt met Kosmische energie………voor de meesten niet waarneembaar……..maar des te meer voelbaar als je jezelf overgeeft in het vertrouwen aan de HELENDE werking van deze Kosmische energie.
Doe en experimenteer……..je kunt het jouw realiteit maken.

Aangezien wij allemaal mensen zijn en in het leven onze weg moeten vinden, situaties meemaken welke verwerkt moeten worden……zijn vaak niet alle emotioneel opgedane ervaringen tot op de bodem te verwerken.
In je leven kunnen emoties steeds weer terugkomen, zodat je deze, beetje bij beetje kunt gaan verwerken. Vastzittende emoties en moeilijk te uiten emoties kunnen zich op verschillende wijzen manifesteren: b.v. in een onzuivere huid, hartklachten, nierklachten, darmklachten, tandsteen onder je tandvlees……..en vele andere klachten.

Zoek een goede spiritueel therapeut, alternatief genezer, dokter of tandarts die je met deze emoties kan helpen om ze een plek te geven of ze te verwerken en los te laten.
Voel of het stroomt tussen jou en de ander, of het bij je past.
Blijf  met respect, in de interactie tussen de hulpverlener en jouzelf  echter altijd wel naar je “Eigen” intuitie luisteren, je Hoger Zelf, aangezien er voor diverse waarneembare symptomen verschillende uitleg en referentiekaders zijn, waaruit een hulpverlener kan putten.

Blijf jezelf trouw en doe nooit iets met advies waarin JIJ gevoelsmatig WEET…..dat je dat niet moet doen.
Jij weet het beste hoe je eigen lichaam en geest reageren en wat goed voor je is……..temeer als het bij jou inzichtelijk voelbaar is binnen in jouzelf dat je dit WEET,………. na jarenlange ervaring in en met spiritueel leven en positief resultaat……..zie waar je zelf staat in het leven, wees je daarvan bewust.

Doorzie ook in je helings proces of de therapeut “praat” uit het hoofd, over spiritualiteit of daadwerkelijk spiritualiteit “doorleefd” heeft. Een zeer belangrijk gegeven voor jouzelf en jouw heling.

 

Mede is het ook belangrijk te zien als therapeut “waar” de cliënt staat, ( niet alleen op spiritueel niveau maar ook op stoffelijk niveau)m.a.w. welke leeftijd en in welke fase van het leven de cliënt staat  in het leven.(elke leeftijd heeft groei en leerfasen). Ik heb door de jaren heen gezien dat het voorkomt dat verschillende therapeuten zich een discipline hebben eigen gemaakt maar daarin  verzuimen “het geheel”, (de leeftijd waarin een persoon zit met de leeftijdfase,dus ook de hiermee gepaard gaande opgedane levenservaringen en hierbij behorende spirituele ervaringen), bij de interpretatie mee te nemen.
Vanuit de therapeut wordt er aangereikt wat er vanuit de discipline geleerd is………..en de pure inzet en ontwikkeling van de cliënt wordt niet op juiste waarde geschat.Ook is het mij opgevallen dat de discipline goed is aangeleerd om uit te dragen……..maar de therapeut zelf nog met “lack” aan inzicht over zichzelf is.

Mijn advies en visie is:
 
Waar wantrouwen heerst…..ontbreekt respect.
Zonder respect is samenwerking in een therapie niet mogelijk.

Respect heeft niets met leeftijd te maken……..maar met een niveau van zijn.
Respect is voor alle leeftijden……..je hebt het of niet…….(of iemand kan/moet het door middel van een opbouw van een verfijnd waardenstelsel, door levenservaring ook ontwikkelen……als dit een LES is in die persoon haar/zijn leven).

Overzie het “geheel”………een 28 jarige staat normaliter ergens anders dan een 38 of 58 jarige.
Een 18 jarige heeft vaak het idee al bereikt te hebben wat een 50 jarige bereikt heeft in haar of zijn leven……aangezien deze leeftijd maakt dat een 18 jarige het idee heeft……..wat een 50 jarige vaak al “vorm gegeven” heeft in het leven.

Echter, zonder wederzijds respect in welk soort relatie dan ook…….kun je niets.
Zo belangrijk is de energie van respect.  

De leeftijds cyclus hoor je ook in dit geheel te “zien”. De 38 jarige staat in de bloei van het leven…….terwijl de 58 jarige in de overgang van het leven staat.
Omstreeks 34 jarige leeftijd komt er een soort van kentering in je beroepsleven……….advies hierin is: mocht je omstreeks deze leeftijd ervoor kiezen je met spiritualiteit bezig te gaan houden dan heeft dit ook effect op je leven. Je ondergaat een heroriëntering van levenswijze en kunt zo ook krisis in persoonlijke relaties ondergaan.

Mocht je omstreeks deze leeftijd ervoor kiezen van spiritualiteit uitdragen je beroep te maken…….realiseer je dan dat je net zelf het “Licht” ontdekt hebt in al je Zonnekracht………en op deze leeftijd beter ”bescheiden” kunt zijn als je aan ”oudere” in het leven al doorleefde mensen………. het net door jou ontdekte probeert uit te dragen.
Dit overzien is zowel belangrijk op geestelijk als lichamelijk gebied.
De Ziel heeft de “eeuwige jeugd”………maar de aardse wetmatigheden verdienen ook respect.

Mijn “gave” als therapeut is als eerste dat je contact krijgt met je Ziel…….en dat er á la minute in het contact met de ander……de gave van die ander of de problematiek binnen de ander “gespiegeld” wordt.Dit manifesteert zich en is goed waar te nemen als je voelt in de daarbij behorende Chacra.
Waar speelt bij jou de “beroering”…..overweldigend gevoel van Liefde, enthousiasme, behoefte tot meer willen weten, inspiratie…..of  je wordt erg emotioneel, voelt weerstand of angst, gaat het innerlijke kind opspelen of  voel je je ego versterkt?………..

(ook is het voorgevallen dat een ander die zelf in een moeilijke periode in haar leven zit(en net enige jaren zelf met spiritualiteit bezig is) aan mij vroeg:……….ben jij gelukkig?……..om vervolgens te zeggen hoe “heel gelukkig” ze zelf wel niet was.) Wees alert op projecties.
De kunst is nu om (met behulp van mijn/zijn/haar Hoger Zelf )en spirituele kracht, inzicht en geduld de ander de ruimte te geven om door haar of zijn eigen weerstand heen te gaan.
Soms lukt dit…….soms niet……..
Maar 9 van de 10 keer wel………..dat is gaan voor “goud”.

Onderstaande heling meditatie werkt o.a. goed bij lichamelijke en geestelijke pijn, veroorzaakt door het verwerken van emoties.
(Kijk ook onder Home: Adviezen voor het bewandelen van de spirituele weg………)

Begin elke dag als een nieuw begin.
Open jezelf elke dag voor het Goddelijke Witte Licht met volledig bewustzijn.
Begin met het in-en uitademen van Prana en doe dit 6 keer.
Voel de gehele ontspanning in je lichaam.
Ontspan je hele lichaam van top tot teen.

 

Nadat je 6 maal  Prana in en uitgeademd hebt voel je de ontspanning in je
geest en hoofd … je voelt je licht en vrij.
Open je hoofd Chacra als een witte lelie en laat het
Goddelijke witte Licht instromen en je hele lichaam vullen, alle chacra’s worden zo gereinigd
Voel en zie dit Goddelijke Witte Licht, welke je Licht Lichaam vergroot

 

Plaats jezelf in een ronde witte energie bal … zie ook jezelf
in het wit, geplaatst in deze Witte energie bal.
Zie en voel je chacra’s draaien.
Plaats het geometrische U NAN
symbool in de Witte energie bal en laat jezelf zo helen.

 

Nadat je jezelf in deze Witte energie bal hebt geplaatst begint de
HEALING …Je kunt  dit ook visualiseren  voor elke andere persoon
waarmee je deze Genezing wilt  delen.
Zo help je mee door Liefde en Licht,
de wereld te genezen

 

Voorbij je kruinchacra………voorbij de trillings energie van het geluid OM is de WITTE CIRKEL…………zonder woorden maar met visualisatie te zien, voelen en te benutten.

 

This U NAN symbol is a strong HEALING symbol from Quantum

 

touch (Richard Gorden) and I use this in my magnetizations.
Hope it may inspire you and help you HEAL.
In Love and Light,
Maudy Peet Maidman

Dit U NAN symbool  bevat en omvat de kleuren van de 12 chacra’s welke je kunt voelen en waarnemen tijdens je verdere ontwikkeling.
Door het samen brengen van deze 12 kleuren in dit symbool ontstaat er geconcentreerde heling kracht.
Ik waardeer de intentie van Quantum Touch om vaardigheden, kennis en dit U NAN symbool te delen met een ieder die hier voor openstaat.

Advies
Heb je een blokkade in één van je chacra’s, richt je blik dan naar binnen en probeer voor jezelf te achterhalen waar je blokkade zit. In de workshop magnetiseren kom je deze blokkade binnen jezelf vanzelf tegen.
Als het nodig is ga dan terug in de tijd en probeer te zien wat de situatie, persoon of omstandigheid was waardoor je je hebt afgesloten.

Mijn advies is dit niet te langdurig te doen……….mijn visie is…….leef NU met je volle bewustzijn, en richt je op Liefde en Licht.
We hebben allemaal, niemand uitgezonderd te dealen met onze beperkingen……….en deze accepteren en omarmen…….is helend.
Wees je in dit proces bewust van de hogere chacra’s welke zich boven je kruin bevinden en aard je ook goed met de onderste chacra’s.
 

Persoonlijke  “ note”
Een holistische kijk op geblokkeerde chacra’s bestaat uit meerdere disciplines bij elkaar voegen.(niet alleen de kennis van de lichaamstypen en hun karakter pantseringen).
Astrologie ( en soms ook kennis van vorige levens) en psychologische kennis over de persoon welke jou om hulp vraagt samenbrengen, geeft meer diepte inzicht in de betreffende chacra blokkade.
Ook het meegeven van spirituele handreikingen aan de cliënt  kan meehelpen het dagelijkse leven meer in balans te leven en zo te helen.
Voor degenen die interessen hebben in verbanden leggen en chacra”s en astrologie aan elkaar willen koppelen om te zien hoe dit kan werken met cliënten…….kijk naar de stand van de Ascendant, Zwarte Maan( niet door iedereen gebruikt) in huis, teken en aspect, evenals de planeet Saturnus, Mars, huis, teken en aspecten.
Vooral de plaatsing van Saturnus kan een pré dispositie aangeven voor blokkades.
Aangezien je lichaam en geest niet kunt scheiden, omdat deze energie op deze levels doorwerkt, …….kun je blokkades krijgen. Door bewust te worden van je eigen energiewerking, meditatie, affirmaties en een innerlijke intentie van openstaan voor je Ziel……..kun je jezelf helpen blokkades op te heffen.
De planeet Pluto is de “roep” van je Ziel om je richting te geven voor transformatie.

Persoonlijke “note”
Vanaf de beginperiode van mijn eigen “versneld” bewustzijn 1987 (voelbare Foton energie)……heeft het Witte Licht en de Witte Cirkel mij heel veel Heling gebracht.
Ook op het moment van Conceptie heb ik de Witte Cirkel gezien.

In dankbaarheid.