Maudy innerlijke stem

een Spirituele site voor Meditatie, Inspiratie en Intuïtieve ontwikkeling

Algemeen

Door situaties, levenservaring, inzichten, zelfstudie en studie, is er vanuit een innerlijke bezieling gegroeid andere mensen te begeleiden in hun Helings- en Bewustwordingsproces.In dit proces spiegel ik tevens de persoon haar/zijn Schaduw. Met de bedoeling deze in het Licht te brengen, zodat je je hiervan bewust wordt en deze Schaduw dan kunt introjecteren in plaats van te projecteren. Voorafgaande aan het Transformatie proces, ben ik jaren bezig geweest op het creatieve vlak. Ook een uiting van Spiritualiteit, maar meer werkend met de materie en deze naar buiten brengend. Door dit bezig zijn met creativiteit, kwam ik op een punt dat ik de diepere Kern in mijzelf bereikte waardoor ik meer kon werken aan mijn Innerlijk en Meester werd over mijZelf, onder begeleiding van mijn Hoger Zelf.

Na dit transformatie proces begon het begeleiden van anderen “achter de schermen” en op aanwijzing van mijn innerlijke stem ben ik meer naar buiten getreden sinds 2 jaar door middel van het opzetten van 2 websites, met dankbaarheid naar Kim die dit heeft opgezet (samenbrengen van Goede doel en Creativiteit, zie bij links maudygoededoel), Project Hope en deze site innerlijke stem.  

Na opgeleid te zijn door een paragnost in 1986/1987, m.b.t. magnetiseren en bewust worden van energiewerking  en het doorlopen van de nodige opleidingen, zoals voetreflexologie en hypnotherapie, ben ik dit 21 jaar geleden gaan uitdragen. Door de jaren heen heb ikzelf geleerd dat alleen een grote intuitie hebben niet genoeg is om verder te komen op de Spirituele weg, ook “Kennis energie” ontwikkelen is een heel belangrijk punt, evenals je Ego opzij zetten, als je denkt dat je het allemaal al weet, blokkeer je Jezelf. Denken het te weten, is iets anders als: door je handelingen te laten zien dat wat je denkt, het weten ook kunt toepassen in je dagelijkse leven door vanuit je hart te leven. Leerprocessen gaan gedurende je hele verdere leven verder, je bent nooit uitgeleerd. Aspiratie maakt dat je steeds diepere en kristal heldere waarden in je handen gedrukt krijgt en het vertrouwen om het hoogste uit jezelf te halen.

Als ik reflecteer op de periode vanaf 1986/1987, toen een innerlijke drive (foton energie) mij voortstuwde, herinner ik mij het herkennen van zielen uit vorige levens en hoe de kundalini energie sterk begon te werken. Dit resulteerde in ontzettende rugpijn en een soort misvorming van mijn lichaam, waarschijnlijk ook door overcompensatie van lichamelijke houdingen. Op mijn 15e ben ik op het ijs gevallen met schaatsen en omdat ik begreep dat daardoor de energie blokkeerde heb ik mij een week lang rustig gehouden en mediterend doorgebracht en met mijn kracht van de gedachte meegeholpen deze energie te leiden. De pijn verdween en de blokkade lostte op.

dolfijnen

De chacra-meditatie, evenals hypnotherapie zijn bedoeld om te helpen emoties te verwerken en de balans binnen jezelf te herstellen en te bestendigen. Denken, voelen en handelen, komen zo meer in overeenstemming, waardoor Ziele leiding mogelijk wordt. Het verwerken van emoties en de balans binnen jezelf creëren is o.a. de bedoeling van deze vormen van hulp. Door eerst samen deze emoties vanuit dit of vorige levens te verwerken, jezelf beter in energiewerking ( dus je karakterstructuur te leren kennen), kan er daarna gewerkt worden aan de balans creëren binnen jezelf waardoor je meer rust en helderheid krijgt om tot goede keuzen in je leven te komen, genomen vanuit “helderheid”en niet vanuit chaos en onwetendheid. Door middel van chacra meditatie kun je je energie meer gaan invoelen. Speciaal het Goddelijke Witte Licht laten stromen, door je hele lichaam en via je voeten in de aarde laten gronden, zal je Helen en in Balans brengen

De meditatie is bedoeld om actief deel te nemen aan het jezelf concentreren leren, visualiseren, om dan tot de uiteindelijke meditatie te komen met het doel: “Jezelf helpen Geestelijk te ontwikkelen”. Zo werk je bewust aan je Innerlijke Kracht en Rust. Uit ervaring is gebleken dat je op deze manier je zintuigen met het daarbij behorende onderbewustzijn en bewustzijn kunt vergroten en daardoor een heldere kijk op jezelf en het geheel kunt krijgen. Je intuitie wordt zo vergroot, ook wordt je meer bewust van je eigen ”Helend vermogen”. De Kracht in Jezelf.  

Magnetiseren

Magnetiseren heb ik geleerd in 1987 van paragnost Henk van Zoelen uit Amsterdam, hij leerde mij over energie werking, het zien en voelen van mijn aura en anderen hun aura. Mijn eigen bevinding hierin is dat er verschillende namen aan het gebruik van deze quantum energie gegeven wordt. Als de essentie maar hetzelfde blijft: Met Liefde Helen d.m.v. het doorgeven van deze Goddelijke Witte Energie. Henk van Zoelen overleed voordat hij mij kon voordragen bij zijn Beroepsvereniging… Ik ben verder gegaan onder begeleiding van mijn Hoger Zelf… in dankbaarheid.  

Astrologie

Een individuele horoscoop uitleg kun je zien als hulpmiddel om zelfkennis op te doen en om als referentiekader te gebruiken voor jouw eigen unieke energiewerking. Een horoscoop geeft je uitleg over jouw manier van reageren en beleven van het leven, de mogelijkheden, gaven en eventuele probleemgebieden. Een horoscoop is niet statisch, steeds weer krijg je de mogelijkheid bepaalde zaken binnen en buiten jezelf tot verdere ontwikkeling of begrip te brengen. Je kunt veel inzicht krijgen op eigen functioneren hierdoor. Naast een individuele horoscoop is het ook mogelijk een relatie horoscoop te laten maken. Hiervoor heb je eerst van ieder persoon een individuele horoscoop nodig, met individuele uitleg. Deze twee horoscopen worden samengevoegd en zo ontstaat er een relatie horoscoop. Elk mens bestaat uit bepaalde energieën. Door deze twee energieën samen te voegen, kun je zien wat voor energie de relatie bevat. De mogelijkheden welke een relatie heeft en de moeilijkheden.

Ook vanuit Karmisch oogpunt kan een relatie bekeken worden, dit geeft weer een heel andere kijk op de relatie problematiek. Relaties zijn bedoeld om jezelf beter te leren kennen en om van te leren. Zelden functioneert een relatie vanzelf. Het is heel belangrijk een relatie vanuit de basis van de Spirituele band die je samen hebt te beleven en te leven. Ook het emotioneel verwerken van een scheiding of overlijden van een geliefd persoon kun je op Spiritueel niveau leren zien. Zoek hierin iets wat bij jou past om zelfkennis op te doen. Neem niet alles aan maar denk zelf. Het is de bedoeling om van alle opgedane kennis een synthese voor jezelf te maken en inzicht op te doen, door het geleerde ook daadwerkelijk Spiritueel in handelingen om te zetten. Tevens kun je een vervolg afspraak maken om de dieptegraden van je horoscoop aangereikt te krijgen. Op deze graden welke een symbool aangeven en een diepere betekenis hebben, kun je zowel lezen waardoor je inzichten krijgt van binnenuit… en mediteren… om tot meer inzichten te komen. Deze graden raken binnen in jou een diepere laag, waardoor je tot nog meer inzicht kunt komen. Astrologie heb ik geleerd door zelfstudie en beleving van het leven, bestuderen en invoelen van de mensen welke op mijn pad kwamen en die hulp nodig hadden… een inspirerend levenslang leerproces.

Voetreflex massage.

Voetreflex massage is een natuurkundige therapie voor het beter laten doorstromen van energie via reflexgebieden in de voet, welke verbonden zijn met organen en lichaamsdelen. Hierdoor kun je blokkades opheffen, energie beter laten doorstromen, zodat je lichamelijk en geestelijk meer in balans komt waardoor je je prettiger gaat voelen en lichamelijke klachten kunnen hierdoor worden opgelost. De behandelingen zijn gemiddeld ongeveer 1 uur. Naar behoefte 1 tot 2 maal in de week, met een maximum van in totaal 8 behandelingen. Dit hangt van het resultaat af. Voetreflex massage brengt levensprocessen die zich hebben vastgezet weer in beweging. Ziekte en pijn zijn een weerstand tegen het leven dat zich op een natuurlijke manier door ons heen wil ontwikkelen. Ziekte en pijn zijn een hulp om aandacht te geven aan de ontwikkeling van ons mens zijn, een bijdrage aan bewustwording, lichamelijk, geestelijk en emotioneel. Als een orgaan of lichaamsdeel niet helemaal goed werkt, weerspiegelt zich dat in de voeten. We noemen dat de energie-reflecterende punten. De plek in de voet die overeenkomt met een niet goed functionerend orgaan wordt pijnlijk. Door massage van die plek verdwijnt de pijn in de voet, stroomt er nieuwe levenskracht naar het orgaan en worden afvalstoffen afgevoerd. De pijnlijke plek in de voet ontstaat in eerste instantie doordat de doorstroming van energie blokkeert. Daardoor gaat het bloed en het lymfevocht minder stromen. Afvalstoffen, die voortdurend door de lichaamscellen worden geproduceerd, kunnen dan moeilijker afgevoerd en voedingsstoffen moeilijker aangevoerd worden. Dit proces gaat zichzelf versterken. Meer afvalstoffen geven minder doorstroming, langzaam slibt alles dicht. De afvalstoffen bestaan voor een groot deel uit urinezure kristallen. Tijdens de massage druk je deze kristallen tegen zenuwuiteinden en dat geeft de pijnervaring. Op lichamelijk niveau worden de afvalstoffen vergruisd, verdeeld en afgevoerd. Het leven stroomt weer. Naast het afvoeren van afvalstoffen worden er door voetreflexmassage emoties verwerkt en geestelijke spanningen losgelaten. Om jezelf verder zelf te kunnen hepen en te ontwikkelen kun je naast deze voetreflexmassage ook jezelf meditatie leren.

Reacties na de massage:

Na voetreflexmassage kunnen er reacties ontstaan. De reacties kunnen sterker of zwakker zijn maar duren nooit lang. Er komt alleen los wat er vast zat. Voetreflexmassage maakt afvalstoffen los (lichamelijk, geestelijk en emotioneel) en voert deze af. Er kunnen dan uitscheidingsreacties ontstaan. Voorbeelden van de meest voorkomende uitscheidingsreacties: Veranderingen in de urinewegen, bijvoorbeeld meer of minder, donkere urine. Veranderingen in de luchtwegen, bijvoorbeeld verkoudheid of hoesten. Veranderingen in de slijmvliezen, bijvoorbeeld witte vloed. Veranderingen in de huid, bijvoorbeeld zweten of uitslag. Emotionele reacties, bijvoorbeeld kwaadheid of huilen. Geestelijke reacties, bijvoorbeeld neerslachtigheid of meer dromen. Door voetreflexmassage kan het gebeuren dat oude, niet goed verwerkte of onderdrukte ziekten terugkomen: regressie wordt dat in de natuurgeneeskunde genoemd. Je krijgt zo de mogelijkheid de ziekte opnieuw maar dan goed door te maken. Het hangt van de klacht af en het verschilt van persoon op persoon hoe reacties zich manifesteren. Aan de hand hiervan worden ook het aantal massages aangepast. Voor sommigen is het nodig 2 maal per week te komen, anderen volstaan met 1 maal in de week. Gemiddeld 6 tot 8 behandelingen met daarna indien nodig een continuering of afbouw van om de week tot verder, om de twee, drie of vier weken, etc. Diploma Voetreflexologie behaald bij ATS Opleidingen, Noord-Scharwoude, d.d. 24-11-1994.

Zelfhypnose en Hypnose.

Zelfhypnose en hypnose worden gebruikt om onverwerkte zaken bewust te maken en te verwerken. Ook angsten, fobieën, tiks en dergelijke, vaak voortkomende uit onverwerkte situaties. Hypnose is een diepe rusttoestand. Geestelijk en lichamelijk kom je tot een diepe rust en vanuit deze rust kom je in trance waardoor je zintuigen minder werken en je daardoor meer in contact komt met je onderbewustzijn. Hierdoor kunnen vergeten zaken of onverwerkte dingen opnieuw beleefd en van daaruit verwerkt worden. Hierdoor sta je ook meer open voor POSITIEVE suggesties. Er gebeurt NIETS zonder jouw wil en na een sessie weet je zelf wat er allemaal gebeurd is. Het geeft je een gevoel van totale ontspanning en openstaan voor positiviteit. Hypnose wordt uiteindelijk Zelfhypnose, omdat jouw onderbewustzijn de ingeplante suggesties van positiviteit, zelf verder leert ontwikkelen. De essentie van deze therapeutische hulpmiddelen is uiteindelijk jou te leren: Jezelf te helpen.!!! Diploma Hypnotherapie behaald bij het IMT:  Instituut voor Mentale Training te Leiden, dd. 25-05-1997.

Meditatie.

Het is de bedoeling dat je door middel van meditatie meer tot jezelf komt. Meer tot jezelf komen betekent meer tot de diepte doordringen van je ware wezen. Zelf ga ik dus uit van de ziel. Als je contact krijgt met de ziel binnen in jezelf en je richt je persoonlijkheid naar je ziel(dus je komt als het ware op één lijn te staan), zul je jezelf steeds meer in balans brengen, je kunt steeds meer jezelf zijn. Concentratie, meditatie, visualisatie. Eerst moet je je kunnen concentreren voordat je kunt gaan mediteren en daarna komt het visualiseren. Je schept met visualiseren je uiterlijke etherische vorm door je gedachte. Meditatie is jezelf innerlijk bekijken. Zo leer je je persoonlijkheid kennen en leer je voorbij je persoonlijkheid te zien naar datgene wat je werkelijk bent. Met actieve meditatie- visualisatie, neem je bewust verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling. Ook leer je hierdoor je schaduw- gebieden zien- onderkennen en verwerken/integreren en je latente gaven en creativiteit vergroten. Bewust gerichte energie is nodig om jezelf steeds weer in balans te brengen en jezelf verder te ontwikkelen. Daarvoor dient deze chacra meditatie, op de website maudyinnerlijkestem aangeboden. Wat je nodig hebt is: Eerlijkheid , Geduld, Inzet en doorzettingsvermogen om jezelf meer te leren kennen en om innerlijke kracht op te doen. Leer jezelf helpen. Meditatie heb ik geleerd onder begeleiding van mijn Hoger Zelf en inzichten en boodschappen gekregen via de boeken van Alice Bailey.

Nawoord, uitleg hulpmiddelen.

Wat door de jaren heen gebleken is, is dat het woord “therapie” soms een lading bij mensen opwekt van weerstand, zowel voor zichzelf als naar de omgeving. Wat zullen anderen wel niet denken als ze weten dat ik “therapie” heb of bezig ben me bewust “Spiritueel” te ontwikkelen. De omgeving kan dit “zweverig” noemen. Helaas, dat gebeurt wel eens, door “onbegrip en onbewustheid” van de betreffende persoon, is een waardeoordeel natuurlijk gauw neergelegd. Als je dit nu zo kunt gaan zien, dat therapie in wezen: “jezelf helpen” betekent en degene die jou daarin begeleid een begeleider(ster), gids of katalysator is, dan kun je het ook zo bezien dat je een stap zet voor jezelf om meer tot Geestelijk en Spiritueel Bewustzijn te komen, waar je dus TROTS op kunt zijn, omdat je de MOED hebt opgepakt dit met JEZELF aan te gaan. Ook kun je het voor jezelf zien als een cursus volgen om meer tot Geestelijk en Spiritueel Bewustzijn te komen. In Vertrouwen ga je dit aan. Vertrouwen betekent ook dat er in dit hele gebeuren geen afhankelijkheidsstructuren opgebouwd worden tussen therapeut en klant maar dat je juist beter je Eigen Kracht leert herkennen en gebruiken. Hiervoor heb je het nodig zo “Vrij” mogelijk te denken. Het is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling alles te “ervaren” in het leven maar alvorens je aan een therapie/cursus begint, is het heel belangrijk duidelijkheid en helderheid te scheppen “waar” je aan begint.

Door te mediteren kun je mee resoneren met  het magnetisch veld van de aarde.
Vertrouw, heb Moed en Denk Zelf. Veel succes.
En voor de ongeduldigen onder U: Alleen Gras Groeit Snel!

De revolutie in 2012 vanuit Pleiadisch perspectief, op de site: In het licht van de drie-eenheid, bevat verschillende belangrijke data, Marc Smulders is de auteur van het boek. Zie hiervoor uitgebreide informatie onder: links(Lees intuitief en denk en voel Zelf). Mijn persoonlijke mening over bovenstaand boek is dat ik achter de essentie kan staan van: de innerlijke herkenbaarheid en leven in Licht en Liefde. Ikzelf geloof niet in een dag des oordeels in de negatieve zin des woords maar ik  geloof wel in 2012’s doorbraak van Licht en in het NU, in de keuze Vrijheid om te leven vanuit Vertrouwen in Licht en Liefde. Ik respecteer een ieder, zijn/haar eigen visie op dit thema 2012 als Licht en Liefde maar voorop staan… en dat draagt het boek uit. Ik geloof wel in oorzaak gevolg (soms bedoel je hetzelfde met verschillende woorden: dag des oordeels) … hoe mensen met elkaar en met de wereld omgaan. Hierin vind ik het verantwoordelijkheid nemen een noodzaak. Verantwoordelijkheid Gezien het feit dat opwarming van de aarde rampen veroorzaakt op onze planeet en dat dit gegeven veroorzaakt wordt door menselijk handelen………….is het ook menselijk handelen,in de vorm van  Verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen Leven en bewustzijn van milieu en energie en je persoonlijke gebruik van deze energie hierop aan te passen, waardoor je door deze intentie en houding kan meehelpen om de Wereld voor een grote Wereldramp te behoeden. Op diep niveau van bewustzijn zal een ieder bij moeten dragen om bewust met energie om te gaan. Je hoeft maar om je heen te kijken en te zien hoe de ene na de andere ramp zich voltrekt………infrastructuur wordt er geroepen. Helaas ja, daar waar de infrastructuur een lack heeft worden de mensen het meest getroffen…….dit is een gevolg. Maar de oorzaak van deze rampen ligt op dieper niveau…………en dat niveau ligt bij menselijke handelingen…….waarop de natuur weer een reactie geeft. Alleen met positief denken kom je er niet…………daadwerkelijk in je dagelijkse leven rekening houden met bewust met energie omgaan is nodig. Ieder mens zou zijn of haar Verantwoordelijkheid moeten nemen om zich ervan bewust te zijn of worden hoe het met onze Wereld gesteld is. Er wordt roofbouw gepleegd op onze Wereld. Dit is niet Respectvol…………….maar uitbuiting. Dus mensen…………een oud gezegde: Verbeter de Wereld…….begin bij jeZelf……..met afstemming op je Hoger Zelf en bewustheid van handelen. Afsluiting cyclische periode: Aangezien binnenwereld en buitenwereld een reflectie van elkaar zijn, zullen ons zeker grote veranderingen te wachten staan.Mijn focus is en blijft gericht op……. Vertrouwen in Licht en Liefde.