Maudy innerlijke stem

een Spirituele site voor Meditatie, Inspiratie en Intuïtieve ontwikkeling

Ascentie, Magnetiseren en Ascentie symptomen

ASCENTIE Dit proces vraagt om een bewust aanwezig zijn (ook onbewust werkt het proces door). Je leven gezond, positief, aanpassen om disbalans te minimaliseren.Deze herstructurering van het DNA betekent dat er geen meerdere lichamen zijn of verschillende lagen of niveaus.Psychologisch bezien is het zo dat de Dualiteit oplost, alles wordt Eén. De diepere lagen welke ik benoem in de “innerlijke stem” helings meditatie, heelt oude onverwerkte ervaringen en heelt jeZelf, zodat je open staat voor een LICHT wijze van leven, waardoor je dit Ascentie proces kunt toelaten.(Waar wij als gehele mensheid inzitten……….en een ieder haar/zijn hele leven mee bezig kan zijn in ontwikkeling). 

Magnetiseren is:
…….doorgeven van Universele energie, quantum energie……LIEFDE.(magnetiseren is niet cultuur of godsdienst gebonden……maar een overgave aan Kosmische Liefde en het Leven zelf).(Zie bij menu:”Heling” verdere informatie over workshops). Omarm en accepteer alles wat je in jezelf voelt en vindt.


Sinds het jaar 2012  heb ik een Meditatiegroepje opgezet met de intentie om zowel individueel als in het  Geheel spiritueel verder te kunnen ontwikkelen. NU in 2016 is er in de groep een goede basis gelegd om verder te gaan met energiewerk  en en bewust vanuit je HART energie te genereren naar ALL wat leeft…… 


U Nan symbool.
Een eenvoudig en krachtig symbool voor heling, waarin ik Lichaam, Ziel en Geest herkende vanaf de eerste keer (2010) dat ik  dit heling symbool zag. Met dank aan Mary Derr en Richard Gorden om dit te delen . Alice Bailey heeft ook in haar verhandeling over esoterisch genezen gewezen op het verbinden door middel van de driehoek van lichaam, ziel en geest, in overdracht van Kosmische energie. Dit U Nan symbool heb ik in het magnetiseren geintegreerd en het geeft me een gevoel van compleetheid. Voordat je aan het magnetiseren begint, is het belangrijk allereerst door je Kruin chacra wit Licht te laten doorstromen, daarna blauw Licht en hierna groen Licht. Dit ritueel is om jezelf te beschermen, je af te stemmen op je Ziel. Je focust en stemt je daarna af op het Kosmische Licht, om dit Kosmische Licht door te geven via je handen. Door dit Kosmische Licht door te geven help je de blokkades binnen de ander op te lossen. Daar waar het nodig is in het lichaam wordt dit Kosmische Licht opgenomen en stroomt de energie weer door. Dit Kosmische Licht Heelt je en geeft je een ontspannen gevoel. Ik gebruik naast het magnetiseren met mijn handen ook een 6 puntige helings kristal, om je aura als het ware te “kammen”. Van boven naar beneden beweeg je de kristal om de aura te reinigen en te openen, zodat het Kosmische Licht nog beter zijn werk kan doen. Hierna gebruik ik een klankschaal. Bij het aanslaan van deze schaal worden er trillingen opgewekt, welke ook op je lichaam inwerken. Zowel op je fijn stoffelijke als op je stoffelijke lichaam. Ik gebruik hiervoor een klankschaal met de toon Cis. Deze toon werkt meteen ontspannend en ik heb menig persoon een zucht horen slaken. Hierna voel je je meer opgelucht en ontspannen, meer vrij. Heb je jezelf mediteren geleerd en kun je goed visualiseren dan kun je dit Kosmische Licht met je gedachten kracht, Zelf door je Kruin chacra laten stromen. Zie hiervoor de “Innerlijke stem helings meditatie”op deze site Innerlijke Stem. Het is Voeding voor je Ziel deze meditatie elke dag een keer te doen. Ook is het belangrijk om je lichaam te ondersteunen met een voeddingssupplement, b.v. Green Magma, dit supplement bevat vitaminen, proteinen, enzymen, mineralen en belangrijke spoorelementen. Ook kom je door meditatie op dezelfde frequentie terecht als het aarde magnetisme. Je wordt één met de aarde en alles om je heen.

Help jeZelf te Helen. Doe, voel en experimenteer verder. Bovenstaande is proefondervindelijk.
Maudy

Ascentie en symptomen:

laat ik het eenvoudig houden.

Je kunt lijden aan slapeloosheid, (dit kan ook persoonsgebonden zijn als je onderbewustzijn hard aan het werk is om nog vele vragen mbt jezelf te onderzoeken of om emotionele zaken te verwerken).
Ook kan het zo zijn dat de heftige energie welke er nu speelt met Pluto in de Steenbok en Uranus in de Ram die hier vierkant op staat je uit je slaap houdt.
Of je kan midden in de nacht wakker worden, niet moe zijn maar eigenlijk vol inspiratie.
Probeer in het laatste geval toch te rusten, omdat je lichaam en geest rust nodig hebben. Probeer hiervoor de 12 kleuren meditatie te visualiseren……….je krijgt hier rust van en kunt hiermee in slaap vallen(Alle 3 proefondervindelijk).

Moeheid kan ontstaan als je elke dag vanuit je hogere bewustzijns energie je leven beleeft. Mooi en prachtig en nodig voor je spirituele ontwikkeling……..maar elke dag met je volle bewustzijn je leven beleven kan uiteindelijk na vele vele jaren de “aardse werkelijkheid” zwaar doen aanvoelen, hoe gek dit ook klinkt.
(Jannetje Oliemans ( zij beoefende automatisch schrijven) heeft mij dit ooit in één van haar brieven doorgegeven.
Daarom is het noodzakelijk op de spirituele weg om Waakbewustzijn, Onderbewustzijn en Hoger Zelf in harmonie samen te brengen, als onderdeel van je Spirituele ontwikkeling. 

Duizeligheid is ook een veelvoorkomende situatie in het transformatieproces.
Een goede aarding……..elke dag toegepast en wanneer je dit nodig hebt is raadzaam.

Je kunt ook ineens bepaald voedsel niet meer verdragen.
Wijn kan een vergiftigde reactie tot gevolg hebben………pas je dus aan, luister goed naar je lichaam en geef gehoor aan wat je lichaam niet meer tot zich wil nemen.

Verder:………..neem rust, ontspan je en leef in “Liefde is de Vervulling der Wet”.